Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Full daycare provision at new Glyncoed Primary School
OCID: ocds-kuma6s-138995
ID yr Awdurdod: AA0278
Cyhoeddwyd gan: Blaenau Gwent County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 11/03/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Blaenau Gwent Council are seeking to appoint a suitably qualified and experienced company to provide a Full Daycare Nursery provision at a new primary school in Glyncoed, Ebbw Vale

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Blaenau Gwent County Borough Council

Anvil Court,

Abertillery


UK

Paul Jones

+44 1495356090


http://www.blaenau-gwent.gov.uk/
http://etenderwales.bravosolution.co.uk
http://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Blaenau Gwent County Borough Council

Anvil court , Civic Centre,

Abertillery

NP13 1DB

UK


+44 1495311556


https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Blaenau Gwent County Borough Council

Anvil Court , Church Street ,

Abertillery

NP13 1DB

UK


+44 1495311556


https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Full daycare provision at new Glyncoed Primary School

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Blaenau Gwent Council are seeking to appoint a suitably qualified and experienced company to provide a Full Daycare Nursery provision at a new primary school in Glyncoed, Ebbw Vale

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=138995

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
80110000 Pre-school education services
85312110 Child daycare services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Blaenau Gwent Council are seeking to appoint a suitably qualified and experienced company to provide a Full Daycare Nursery provision at a new primary school in Glyncoed, Ebbw Vale

The duration of the contract is for a period of three years (reviewed annually) from April 2024 - the duration is dependant on Welsh Government funding.

The anticipated start date of this project is the 1st of April 2024 this is subject to completion of the school build and CSSIW registration approval. If the start date is delayed due to CSSIW registration we will confirm with the appointed supplier that the term of the contract will be from the first day of the provision.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

This Procurement exercise is being run by the Authority's e-tendering portal Bravo Solutions https://etenderwales.bravosolution.co.uk. Tender documents are only available via the Bravo Solutions portal and by no other means. Companies must be registered on the Bravo Solutions portal to gain access to documents. Registration to this site is free of charge.

Deadlines for tenders is 12 noon 11th March 2024 with clarifications allowed until 17:00 on the 6th March 2024. The anticipated award of this project being w/e 22nd March 2024

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BG/ITT_108813/2024

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 03 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This Procurement exercise is being run by the Authority's e-tendering portal Bravo Solutions https://etenderwales.bravosolution.co.uk. Tender documents are only available via the Bravo Solutions portal. Companies must be registered on the Bravo Solutions portal to gain access to documents. Registration to this site is free of charge.

Tender clarifications are allowed until 17:00 on the 6th March 2024 Deadlines for submissions being 12 noon on the 11th March 2024 with the anticipated award of this project being w/e 22nd March 2024

(WA Ref:138995)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312110Child daycare servicesSocial work services without accommodation
80000000Education and training servicesEducation
80110000Pre-school education servicesPrimary education services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru