Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Home Care
OCID: ocds-kuma6s-138731
ID yr Awdurdod: AA0276
Cyhoeddwyd gan: Rhondda Cynon Taf CBC
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 13/03/24
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Home Care Services are services that deliver support to a person in their own home, to help them remain independent for as long as possible. There are circa 16950 weekly hours of care being currently delivered.
Providers should note that these are current estimated figures, and the actual numbers are expected to fluctuate during the term of the contract.
Our intention is to commission home care on the basis of the results, or outcomes for the person receiving the service rather than on activities and time delivered to shift the focus of service delivery onto the benefits it will achieve for service users.
Providers will be required to deliver a range of Domiciliary care services to Service User’s including but not limited to Elderly Frail, Physical Disability, Mental Health, Substance Misuse and Learning Disability needs. It will be expected that any successful provider be registered with CIW for all these types.
The contract will be divided into 6 Lots with 1 provider appointed to each.
The current estimated annual value of the contract is circa GBP21.75m. Further details on the breakdown can be found in the procurement documents. It is proposed that the duration of this contract shall be for an initial 6 years commencing 1st October 2024 with the option to extend for a further period 2 years + 2 years.
Extensions will be subject to performance reviews.
In addition to the general award, the Council is also using this tendering process to create a Supplementary List. The Supplementary List may be used in times of an emergency and/or when the Council has exhausted all other methods of allocating home care hours to the contracted Service Providers. Bidders that have passed the initial PQQ stage will be offered a position on this Supplementary List. Further details on this are in the procurement documents.
CPV: 85000000, 85000000, 85300000, 85310000, 98000000, 85000000, 85300000, 85310000, 98000000, 85000000, 85300000, 85310000, 98000000, 85000000, 85300000, 85310000, 98000000, 85000000, 85300000, 85310000, 98000000, 85000000, 85300000, 85310000, 98000000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Rhondda Cynon Taf CBC

2 Llys Cadwyn, Taff Street

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Ffôn: +44 1443281183

E-bost: procurement@rctcbc.gov.uk

NUTS: UKL15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.rctcbc.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0276

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Home Care

Cyfeirnod: RCT/PSS/S198/24

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Home Care Services are services that deliver support to a person in their own home, to help them remain independent for as long as possible. There are circa 16950 weekly hours of care being currently delivered.

Providers should note that these are current estimated figures, and the actual numbers are expected to fluctuate during the term of the contract.

Our intention is to commission home care on the basis of the results, or outcomes for the person receiving the service rather than on activities and time delivered to shift the focus of service delivery onto the benefits it will achieve for service users.

Providers will be required to deliver a range of Domiciliary care services to Service User’s including but not limited to Elderly Frail, Physical Disability, Mental Health, Substance Misuse and Learning Disability needs. It will be expected that any successful provider be registered with CIW for all these types.

The contract will be divided into 6 Lots with 1 provider appointed to each.

The current estimated annual value of the contract is circa GBP21.75m. Further details on the breakdown can be found in the procurement documents. It is proposed that the duration of this contract shall be for an initial 6 years commencing 1st October 2024 with the option to extend for a further period 2 years + 2 years.

Extensions will be subject to performance reviews.

In addition to the general award, the Council is also using this tendering process to create a Supplementary List. The Supplementary List may be used in times of an emergency and/or when the Council has exhausted all other methods of allocating home care hours to the contracted Service Providers. Bidders that have passed the initial PQQ stage will be offered a position on this Supplementary List. Further details on this are in the procurement documents.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 217 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Rhondda Zone 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Pentre, Treherbert, Treorchy, Ystrad

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To deliver an outcome-based Home Care service within the Lot area (further lotting information can be found in the procurement documents)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Rhondda Zone 1, Rhondda Zone 3 and Taf Zone 5

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Maerdy, Ferndale, Tylorstown, Ynshir, Porth

Trealaw, Tonypandy, Penygraig, Cwm Clydach, Llwynypia

Cymmer, Gilfach Goch, Tonyrefail East & West

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To deliver an outcome-based Home Care service within the Lot area (further lotting information can be found in the procurement documents)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Taf Zone 1 and Taf Zone 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Beddau, Church Village, Llantwit Fardre, Tonteg, Tyn-y-Nant

Brynna, Llanharan, Llanharry, Llantrisant Town, Pontyclun, Talbot Green

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To deliver an outcome-based Home Care service within the Lot area (further lotting information can be found in the procurement documents)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Taf Zone 4

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Hawthorn, Rhydyfelin, Taffs Well, Treforest

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To deliver an outcome-based Home Care service within the Lot area (further lotting information can be found in the procurement documents)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Cynon Zone 1 and Cynon Zone 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Aberdare East & West, Llwydcoed, Hirwaun, Penywaun Rhigos

Aberaman North & South, Cwmbach

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To deliver an outcome-based Home Care service within the Lot area (further lotting information can be found in the procurement documents)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Cynon Zone 3 and Taf Zone 4

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Abercynon, Mountain Ash East & West, Penrhiwceiber

Cilfynydd, Glyncoch, Graig, Pontypridd, Town, Rhondda, Trallwng, Ynysbwl

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To deliver an outcome-based Home Care service within the Lot area (further lotting information can be found in the procurement documents)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.4) Rheolau a meini prawf gwrthrychol ar gyfer cymryd rhan

An application to register as domiciliary care service with CIW and in line with RISCA is a mandatory requirement of the framework.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

Cyfeiriad at y ddeddf, rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol berthnasol:

An application to register as domiciliary care service with CIW and in line with RISCA is a mandatory requirement of the framework.

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As stated in the procurement documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.11) Prif nodweddion y weithdrefn ddyfarnu:

Selection criteria as stated in the procurement documents

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 13/03/2024

Amser lleol: 10:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=131869

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations.

The Community Benefits included in this contract are:

RCT CBC is committed to delivering its well-being objectives through the provision of goods, works and services. RCT CBC has developed a number of Social Value Measures that bidders will be able to provide proposals against. Further information will be made available in the procurement documents available to those selected to tender.

Any contract award will be conditional on the Contract being approved in accordance with the Council’s internal approval procedures and being able to proceed following the mandatory 10 day standstill period before sending confirmation of contract award to the successful Suppliers.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=138731

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As per procurement documents

(WA Ref:138731)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@rctcbc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85310000Social work servicesSocial work and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru