Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ICE CREAM CONCESSION AT LOWER TOWN AND NEWGALE
OCID: ocds-kuma6s-138979
ID yr Awdurdod: AA0255
Cyhoeddwyd gan: Pembrokeshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/02/24
Dyddiad Cau: 13/03/24
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Pembrokeshire County Council is looking for tenderers to provide an ice cream facility at car parks within Pembrokeshire.
Lot 1 - Lower Town Car Park, Fishguard.
Lot 2 - Newgale Car Park.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Rosanne Veale

+44 1437775936


http://www.pembrokeshire.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ICE CREAM CONCESSION AT LOWER TOWN AND NEWGALE

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pembrokeshire County Council is looking for tenderers to provide an ice cream facility at car parks within Pembrokeshire.

Lot 1 - Lower Town Car Park, Fishguard.

Lot 2 - Newgale Car Park.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=138979

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

15555000 Ice cream and similar products
15555100 Ice cream
55300000 Restaurant and food-serving services
55520000 Catering services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per Tender Documents.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per Tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC/2223/094

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 03 - 2024  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:138979)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55520000Catering servicesCanteen and catering services
15555100Ice creamIce cream and similar products
15555000Ice cream and similar productsAssorted dairy products
55300000Restaurant and food-serving servicesHotel, restaurant and retail trade services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru