Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Residences Cleaning Framework
OCID: ocds-kuma6s-138981
ID yr Awdurdod: AA0258
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 13/02/24
Dyddiad Cau: 18/04/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The purpose of this procurement is to appoint Contract cleaning companies to support Residences Teams with the cleaning of student accommodation.
The cleaning requirements span several of our sites with cleaning taking place mainly over the summer months (from June to September), potentially supporting for January arrivals preparation and on an ad hoc basis during the year e.g. one off cleans or to support with the provision of daily cleaning services (due to unforeseen staffing issues).
The University requires three types of cleaning services:
Deep Clean Service
ELS Cleaning Services (3 Phase: Phase 1 deep clean, Phase 2 Housekeeping service, Phase 3 Deep clean)
Ad hoc daily housekeeping service
CPV: 90911100, 90911100, 90911100, 90911100, 90911100, 90911100.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road

Cardiff

CF24 0DE

UK

Ffôn: +44 2920879648

E-bost: Pricejk@cardiff.ac.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0258

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Residences Cleaning Framework

Cyfeirnod: CU.1530.JP

II.1.2) Prif god CPV

90911100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The purpose of this procurement is to appoint Contract cleaning companies to support Residences Teams with the cleaning of student accommodation.

The cleaning requirements span several of our sites with cleaning taking place mainly over the summer months (from June to September), potentially supporting for January arrivals preparation and on an ad hoc basis during the year e.g. one off cleans or to support with the provision of daily cleaning services (due to unforeseen staffing issues).

The University requires three types of cleaning services:

Deep Clean Service

ELS Cleaning Services (3 Phase: Phase 1 deep clean, Phase 2 Housekeeping service, Phase 3 Deep clean)

Ad hoc daily housekeeping service

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 2 lotiau

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Talybont South

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this procurement is to appoint Contract cleaning companies to support Residences Teams with the cleaning of student accommodation.

The cleaning requirements span several of our sites with cleaning taking place mainly over the summer months (from June to September), potentially supporting for January arrivals preparation and on an ad hoc basis during the year e.g. one off cleans or to support with the provision of daily cleaning services (due to unforeseen staffing issues).

The University requires three types of cleaning services:

Deep Clean Service

ELS Cleaning Services (3 Phase: Phase 1 deep clean, Phase 2 Housekeeping service, Phase 3 Deep clean)

Ad hoc daily housekeeping service

Cleaning services must be provided within the time frames stipulated within Appendix 1 – Cleaning Requirements Lots. Bidders should note that buildings cannot be made available earlier than indicated and must be returned by the deadline date and fully meet the standards as outlined in the relevant cleaning specification(s). Failure to deliver the services by the required date/to the standards expected will result in the University being unable to accommodate guests moving in.

Deep Clean Service

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 3 to 5 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 2 – Cleaning Specification Deep Cleans

Appendix 3 – Management of Service Deep Cleans

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 2 and manage the service as per Appendix 3.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

ELS Cleaning Services

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 1 and 2 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 4 – Cleaning Specification ELS

Appendix 5 – ELS Management of the Service

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 4 and manage the service as per Appendix 5.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 760 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 12 month extension options

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The University reserves the right to add locations to a lot during the term of the framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Campus C

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cleaning services must be provided within the time frames stipulated within Appendix 1 – Cleaning Requirements Lots. Bidders should note that buildings cannot be made available earlier than indicated and must be returned by the deadline date and fully meet the standards as outlined in the relevant cleaning specification(s). Failure to deliver the services by the required date/to the standards expected will result in the University being unable to accommodate guests moving in.

Deep Clean Service

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 3 to 5 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 2 – Cleaning Specification Deep Cleans

Appendix 3 – Management of Service Deep Cleans

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 2 and manage the service as per Appendix 3.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

ELS Cleaning Services

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 1 and 2 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 4 – Cleaning Specification ELS

Appendix 5 – ELS Management of the Service

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 4 and manage the service as per Appendix 5.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 12 month extension options

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The University reserves the right to add locations to a lot during the term of the framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Talybont North, Gate and Court

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cleaning services must be provided within the time frames stipulated within Appendix 1 – Cleaning Requirements Lots. Bidders should note that buildings cannot be made available earlier than indicated and must be returned by the deadline date and fully meet the standards as outlined in the relevant cleaning specification(s). Failure to deliver the services by the required date/to the standards expected will result in the University being unable to accommodate guests moving in.

Deep Clean Service

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 3 to 5 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 2 – Cleaning Specification Deep Cleans

Appendix 3 – Management of Service Deep Cleans

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 2 and manage the service as per Appendix 3.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

ELS Cleaning Services

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 1 and 2 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 4 – Cleaning Specification ELS

Appendix 5 – ELS Management of the Service

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 4 and manage the service as per Appendix 5.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 440 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 12 month extension options

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The University reserves the right to add locations to a lot during the term of the framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Campus A

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cleaning services must be provided within the time frames stipulated within Appendix 1 – Cleaning Requirements Lots. Bidders should note that buildings cannot be made available earlier than indicated and must be returned by the deadline date and fully meet the standards as outlined in the relevant cleaning specification(s). Failure to deliver the services by the required date/to the standards expected will result in the University being unable to accommodate guests moving in.

Deep Clean Service

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 3 to 5 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 2 – Cleaning Specification Deep Cleans

Appendix 3 – Management of Service Deep Cleans

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 2 and manage the service as per Appendix 3.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

ELS Cleaning Services

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 1 and 2 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 4 – Cleaning Specification ELS

Appendix 5 – ELS Management of the Service

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 4 and manage the service as per Appendix 5.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 160 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 12 month extension options

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The University reserves the right to add locations to a lot during the term of the framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Campus B, Cartwright Court & Roy Jenkins

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90911100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cleaning services must be provided within the time frames stipulated within Appendix 1 – Cleaning Requirements Lots. Bidders should note that buildings cannot be made available earlier than indicated and must be returned by the deadline date and fully meet the standards as outlined in the relevant cleaning specification(s). Failure to deliver the services by the required date/to the standards expected will result in the University being unable to accommodate guests moving in.

Deep Clean Service

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 3 to 5 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 2 – Cleaning Specification Deep Cleans

Appendix 3 – Management of Service Deep Cleans

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 2 and manage the service as per Appendix 3.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

ELS Cleaning Services

To fulfil this requirement Contractors are required to deep clean buildings which are detailed in Lots 1 and 2 of Appendix 1.

Bidders should refer the following appendices

Appendix 4 – Cleaning Specification ELS

Appendix 5 – ELS Management of the Service

Successful bidders will be required to achieve the standards detailed in Appendix 4 and manage the service as per Appendix 5.

For this service the Contractor shall provide at its own cost, all the consumables and equipment required to carry out the service, including, but not limited to.

Cleaning products

Cloths, dusters, gloves, etc

Black refuse sacks for non-recyclable, general waste

Green refuse sacks for all recyclable waste

Cleaning equipment such as mops, brushes, buckets etc.

Vacuum cleaners and other electrical equipment

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 35

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 240 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 12 month extension options

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The University reserves the right to add locations to a lot during the term of the framework

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 14

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 18/04/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 18/04/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

February 2028

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Each lot will appoint 1 x Primary supplier with 2 Reserve suppliers (full details are contained within the ITT docs).

Access to the Procurement documents will close at 5pm on 3rd April 2024 in order for Site Visits to take place W/C 8th April 2024. Further details regarding site visits are contained in

Schedule 2 Specification.

All tender costs and liabilities incurred by bidders shall be the sole responsibility of bidders.

The University reserves the right to award the contract in whole or in part.

The University reserves the right to annul the tendering process and not award any contract.

All documents to be priced in GBP and all payments made in GB

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138981.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As stated in the ITT documents.

(WA Ref:138981)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/02/2024


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Pricejk@cardiff.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90911100Accommodation cleaning servicesAccommodation, building and window cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru