Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: B734 - Demolition of Brackla Car Park
OCID: ocds-kuma6s-139004
ID yr Awdurdod: AA0417
Cyhoeddwyd gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/02/24
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Bridgend County Borough Council (BCBC) wishes to award the Contract for the Demolition of Brackla 1 Car Park.
BCBC intends appointing a Principal Contractor to fully undertake and assume full responsibility for the delivery of the Contract, in close liaison with the Authority’s Appointed Person(s).
The Authority requires that the Principal Contractors / Sub-contractors with a responsibility for Works maintains a Registered and Verified status on Constructionline throughout the term of any Contract awarded by the Authority.
Brief description: The project involves the demolition and site clearance at the Brackla Multi Storey Car Park. The demolition will include all buildings and external areas within the site boundary. The building is located on Cheapside between the Aldi and Asda supermarkets with a live railway line running to the rear of the site. The Brackla MSCP consists of a five-storey structure comprising a reinforced concrete frame, reinforced concrete floors with precast concrete external parapet walls and two pedestrian access stairwells. The car park was constructed using a method known as ‘Lift Slab’ construction. This technique comprised the erection of reinforced concrete columns around which continuous reinforced concrete floor slabs were formed at ground level. Once set and in place the floor slabs were mechanically jacked up around the columns and wedges inserted to secure the slabs to columns. The slabs at all levels are profiled to provide integral ramp connections to each floor.
Contract Terms and Conditions: NEC3 Engineering and Construction Contract (April 2013) (the “NEC”), Option A. See the Supplementary Contract Conditions applicable to all Bridgend County Borough Council Contracts, separate published document.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bridgend County Borough Council

Bridgend County Borough Council, Procurement Unit, Civic Offices, Angel Street,

Bridgend

CF31 4WB

UK

Phil Davies

+44 1656643643

tenders@bridgend.gov.uk

http://www.bridgend.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

B734 - Demolition of Brackla Car Park

2.2

Disgrifiad o'r contract

Bridgend County Borough Council (BCBC) wishes to award the Contract for the Demolition of Brackla 1 Car Park.

BCBC intends appointing a Principal Contractor to fully undertake and assume full responsibility for the delivery of the Contract, in close liaison with the Authority’s Appointed Person(s).

The Authority requires that the Principal Contractors / Sub-contractors with a responsibility for Works maintains a Registered and Verified status on Constructionline throughout the term of any Contract awarded by the Authority.

Brief description: The project involves the demolition and site clearance at the Brackla Multi Storey Car Park. The demolition will include all buildings and external areas within the site boundary. The building is located on Cheapside between the Aldi and Asda supermarkets with a live railway line running to the rear of the site. The Brackla MSCP consists of a five-storey structure comprising a reinforced concrete frame, reinforced concrete floors with precast concrete external parapet walls and two pedestrian access stairwells. The car park was constructed using a method known as ‘Lift Slab’ construction. This technique comprised the erection of reinforced concrete columns around which continuous reinforced concrete floor slabs were formed at ground level. Once set and in place the floor slabs were mechanically jacked up around the columns and wedges inserted to secure the slabs to columns. The slabs at all levels are profiled to provide integral ramp connections to each floor.

Contract Terms and Conditions: NEC3 Engineering and Construction Contract (April 2013) (the “NEC”), Option A. See the Supplementary Contract Conditions applicable to all Bridgend County Borough Council Contracts, separate published document.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111100 Demolition work
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

397402.76 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Hcd Ltd - Haywood Crushing Demolition

Unit 14, Haywood Industrial Estate, Wellington,

Hereford

HR48DZ

UK
http://www.hcdltd.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

B734

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  13 - 02 - 2024

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

8

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:139004)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@bridgend.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45110000Building demolition and wrecking work and earthmoving workSite preparation work
45111100Demolition workDemolition, site preparation and clearance work
45111000Demolition, site preparation and clearance workBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru