Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Wales Airshow - Air Display Management
OCID: ocds-kuma6s-139006
ID yr Awdurdod: AA0254
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 13/02/24
Dyddiad Cau: 11/03/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Featuring breathtaking aerobatic displays, state-of-the-art military aircraft and vintage planes from the past, tens of thousands of visitors enjoy the Wales Airshow in Swansea Bay every year.
Swansea Bay is a spectacular setting for Wales’s premier event. The Airshow has become a well-established event within the UK’s calendar for airshow displays. It is also Wales’s biggest two-day free event; in 2023 the event attracted an audience of over 200,000 people.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

Procurement

+44 1792637242


http://www.swansea.gov.uk/dobusiness
http://www.etenderwales.co.uk
http://www.etenderwales.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Wales Airshow - Air Display Management

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Featuring breathtaking aerobatic displays, state-of-the-art military aircraft and vintage planes from the past, tens of thousands of visitors enjoy the Wales Airshow in Swansea Bay every year.

Swansea Bay is a spectacular setting for Wales’s premier event. The Airshow has become a well-established event within the UK’s calendar for airshow displays. It is also Wales’s biggest two-day free event; in 2023 the event attracted an audience of over 200,000 people.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=139006

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79952000 Event services
79952100 Cultural event organisation services
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/23/333

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 03 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:139006)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79952100Cultural event organisation servicesEvent services
79952000Event servicesExhibition, fair and congress organisation services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru