Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

MWEU36 Installation, Repair and Replacement of Resin Flooring

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Chwefror 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Chwefror 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-132845
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
26 Chwefror 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to engage a resin flooring contractor to carry out flooring repairs and replacements in the appliance bays across the Service area as and when required during the term of the contract.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement Department, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Liann Phillips

+44 3706060699

Procurement@mawwfire.gov.uk

http://www.mawwfire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

MWEU36 Installation, Repair and Replacement of Resin Flooring

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to engage a resin flooring contractor to carry out flooring repairs and replacements in the appliance bays across the Service area as and when required during the term of the contract.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

24327400 Resin products
44112200 Floor coverings
44112210 Solid flooring
45262321 Floor-screed works
45430000 Floor and wall covering work
45432100 Floor laying and covering work
45432110 Floor-laying work
45432130 Floor-covering work
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


MWEU36
Tps360 Ltd (Total Protective Solutions 360 Ltd)

Unit E, 26 Sir Alfred Owen Way, Pontygwindy Industial Estate ,

Caerphilly

CF833HU

UK
https://www.tps360.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWEU36

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  29 - 08 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:139379)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  26 - 02 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
24327400 Cynhyrchion resin Cemegion organig amrywiol
44112200 Gorchuddion lloriau Strwythurau adeiladau amrywiol
45432130 Gwaith gorchuddio lloriau Gwaith gosod a gorchuddio lloriau, gorchuddio waliau a phapuro waliau
45430000 Gwaith gorchuddio lloriau a waliau Gwaith cwblhau adeiladau
45432100 Gwaith gosod a gorchuddio lloriau Gwaith gosod a gorchuddio lloriau, gorchuddio waliau a phapuro waliau
45432110 Gwaith gosod lloriau Gwaith gosod a gorchuddio lloriau, gorchuddio waliau a phapuro waliau
45262321 Gwaith lefelu lloriau Gwaith adeiladu crefftau arbennig heblaw gwaith toi
44112210 Lloriau solet Strwythurau adeiladau amrywiol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
03 Gorffennaf 2023
Dyddiad Cau:
07 Awst 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
26 Chwefror 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.