Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad Tybiannol

Development of a Single Discharge 2 Assess/ step up:down facility

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 10 Ionawr 2018
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 10 Ionawr 2018

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-075583
Cyhoeddwyd gan:
Wrexham County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0264
Dyddiad cyhoeddi:
10 Ionawr 2018
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad Tybiannol
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Building upon the success of the CRT and the step up : down beds, Wrexham ASC and BCUHB are seeking to expand support for people who have nursing needs and who have been assessed as medically stable and no longer require a hospital setting to meet their remaining care needs. The key way the partnership hope to achieve this is through the development of a single Discharge 2 Assess/ step up : down facility which will provide a therapeutic environment for ongoing assessment. We are keen to hear from the market (residential and nursing care providers as well as RSLs and developers) with options for the potential development of such a facility, in order to help shape the development of the model. We are interested to understand the ideas and opportunities that the market is able to put forward in terms of delivering on this vision.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Corporate Procurement, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Julia Curtis

+44 1978292784

julia.curtis@wrexham.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Development of a Single Discharge 2 Assess/ step up:down facility

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Building upon the success of the CRT and the step up : down beds, Wrexham ASC and BCUHB are seeking to expand support for people who have nursing needs and who have been assessed as medically stable and no longer require a hospital setting to meet their remaining care needs. The key way the partnership hope to achieve this is through the development of a single Discharge 2 Assess/ step up : down facility which will provide a therapeutic environment for ongoing assessment.

We are keen to hear from the market (residential and nursing care providers as well as RSLs and developers) with options for the potential development of such a facility, in order to help shape the development of the model. We are interested to understand the ideas and opportunities that the market is able to put forward in terms of delivering on this vision.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=75583.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85112000 Hospital support services
85144000 Residential health facilities services
85310000 Social work services
85312500 Rehabilitation services
85320000 Social services
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Proc-17-112

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  02 - 04 - 2018

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see attached document for full service specification

(WA Ref:75583)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

SoftMarketTestingDocument amended for readvertising

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 01 - 2018

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85312500 Gwasanaethau adsefydlu Gwasanaethau gwaith cymdeithasol heb lety
85144000 Gwasanaethau cyfleusterau iechyd preswyl Gwasanaethau iechyd amrywiol
85320000 Gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig
85112000 Gwasanaethau cymorth ysbyty Gwasanaethau ysbyty a gwasanaethau cysylltiedig
85310000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
julia.curtis@wrexham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
11/01/2018 10:15
REPLACED FILE: SoftMarketTestingDocument amended for readvertising
Service Specification
18/01/2018 15:21
Questions raised by interested parties and subsequent responses

Q1 - Is the tender to provide the building and the support
service?

A1 - Providers are invited to submit a range of innovative
proposals, which may span from provider as landlord,
to provider as landlord and support service provider
(care and/ or nursing). We are also interested to hear
from providers who would be willing to work in
partnership with external care and nursing agencies in
order to deliver a whole systems approach

Q2 - If it’s only the building, who do you envisage holding
the lease?

A2 - It is envisaged that we commission the facility/ beds
from a provider. We would therefore anticipate that
the provider is the leaseholder

Q3 - What is the client group?

Q3 - It is expected that the client group will be older
people (aged over 65 years of age), who have been
assessed as no longer requiring an acute hospital
admission, but whose needs are such that they cannot
be met within their own home.

Q4 - What timescales are you working to in terms of the
accommodation being ready to use?

A4 - We are able to be flexible over timescales for the
accommodation to be in use. Whilst we would hope the
facility to be completed within 18/19, there may be
scope for work to be extended into 19/20 if required.
31/01/2018 15:13
Response to request for submisson of information
Please send your response (of up to 1500 words) via email to Julia Curtis, Category Manager, using julia.curtis@wrexham.gov.uk

07/02/2018 09:49
Submission of additional information
Please note that the closing date for this Notice is Friday, 9 February, at 12 noon.

Please don't forget to submit your written response via email to julia.curtis@wrexham.gov.uk by the same deadline.

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx22.67 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.