Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Installation and commissioning of Photovoltaic roof panels
Cyhoeddwyd gan: Tai Ceredigion Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: 25/01/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Tai Ceredigion are seeking to appoint an experienced contractor to undertake the installation of Solar Photovolics to 50 properties in the North and South of Ceredigion in accordance with the attached specification.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Tai Ceredigion Cyf

Unit 4, Pont Steffan Business Park, Lampeter,

Ceredigion

SA48 7HH

UK

Ben Jones

+44 3456067654www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Tai Ceredigion Cyf

Unit 4, Pont Steffan Business Park, Lampeter,

Ceredigion

SA48 7HH

UK

Ben Jones

+44 3456067654


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Tai Ceredigion Cyf

Unit 4, Pont Steffan Business Park, Lampeter,

Ceredigion

SA48 7HH

UK


+44 3456067654


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Installation and commissioning of Photovoltaic roof panels

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Tai Ceredigion are seeking to appoint an experienced contractor to undertake the installation of Solar Photovolics to 50 properties in the North and South of Ceredigion in accordance with the attached specification.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88816.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 Electricity
09330000 Solar energy
09331000 Solar panels
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

50 Properties

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 01 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 01 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:88816)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see tender documentation

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

A1 - PV specification
A2 - Property Pricing Schedule
A3 - Scoring Methodology
A4 - Community_Benefits
Summary - Tai Ceredigion PV Installations

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 01 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
09310000ElectricityElectricity, heating, solar and nuclear energy
09300000Electricity, heating, solar and nuclear energyPetroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09330000Solar energyElectricity, heating, solar and nuclear energy
09332000Solar installationSolar energy
09331000Solar panelsSolar energy
09331200Solar photovoltaic modulesSolar panels

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN280362: Installation and commissioning of Photovoltaic roof panels
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: 25/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Tai Ceredigion Cyf
FEB283326: Installation and commissioning of Photovoltaic roof panels
Dyddiad Cyhoeddi: 05/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Tai Ceredigion Cyf

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/01/19 A1 - PV specification A126.99 KB5
11/01/19 A2 - Property Pricing Schedule A217.73 KB5
11/01/19 A3 - Scoring Methodology A39.38 KB5
11/01/19 A4 - Community_Benefits A443.76 KB4
11/01/19 Summary - Tai Ceredigion PV Installations Summary185.96 KB5

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru