Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Council invited expressions of interest from suitably qualified and experienced organisations to pro-actively improve the Council's revenue from advertising and sponsorship.
CPV: 79341000, 79341000, 79341200, 79341000, 79341200, 79341000, 79341200.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Newport City Council

Civic Centre

Newport

NP20 4UR

UK

Person cyswllt: Joanne James

Ffôn: +44 1633656656

E-bost: joanneclaire.james@newport.gov.uk

NUTS: UKL21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.newport.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0273

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets

Cyfeirnod: NCC-2017-025

II.1.2) Prif god CPV

79341000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Newport City Council invited expressions of interest from suitably qualified and experienced organisations to pro-actively improve the Council's revenue from advertising and sponsorship.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 743 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Large-format advertising: Adjacent to A roads, highways, & other high profile locations [including fixed, scrolling, illuminated, digital, other types].

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79341000

79341200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Lot was not awarded as no offers were received and the Council will be reviewing its options with regards to this requirement in the future

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality as detailed in the tender documentation / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lamp column advertising: Within towns, car parks, adjacent to retail areas, sporting and cultural venues.

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79341000

79341200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Lot has been awarded to an experienced provider and the contract will be for a minimum of 7 years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality criteria as detailed in the tender documentation / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Sponsorship: Of roundabouts / boundary signage / verges / bridges / other Council assets.

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79341000

79341200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Lot has been awarded to an experienced provider and the contract will be a minimum of seven years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality Criteria as detailed the tender documentation / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2017/S 215-446995

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Large-format advertising: Adjacent to A roads, highways, & other high profile locations [including fixed, scrolling, illuminated, digital, other types].

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lamp column advertising: Within towns, car parks, adjacent to retail areas, sporting and cultural venues.

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/12/2018

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Immediate Solutions Ltd

G Mill, Dean Clough Mills

Halifax

HX3 5AX

UK

Ffôn: +44 7971883546

NUTS: UKE3

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 184 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Sponsorship: Of roundabouts / boundary signage / verges / bridges / other Council assets.

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/12/2018

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Immediate Solutions Ltd

G Mill, Dean Clough Mills

Halifax

HX3 5AX

UK

Ffôn: +44 7971883546

NUTS: UKE3

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 560 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:88733)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Newport City Council

Civic Centre

Newport

NP20 4UR

UK

Ffôn: +44 1633656656

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.newport.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

10/01/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: joanneclaire.james@newport.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79341200Advertising management servicesAdvertising services
79341000Advertising servicesAdvertising and marketing services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV222325: Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets
Dyddiad Cyhoeddi: 09/11/17
Dyddiad Cau: 20/12/17
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Council
JAN280367: Contract for Partners to Manage Advertising & Sponsorship Assets
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Newport City Council

Copyright © GwerthwchiGymru