Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TrueSight One Sequencing Consumables
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: TruSight One sequencing conusmables for cardiff and vale medical genetics department.
CPV: 33696500, 33696500.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Ffôn: +44 1443848585

E-bost: lewis.davies3@Wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

TrueSight One Sequencing Consumables

II.1.2) Prif god CPV

33696500

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

TruSight One sequencing conusmables for cardiff and vale medical genetics department.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 107 329.76 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33696500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Illumina are the sole supplier of the trusight one sequencing consumables that are used withing the medical genetics department of cardiff and vale UHB.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

Illumina are sole supplier for trusight one sequencing consumables

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

10/01/2019

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Illumina Cambridge Ltd

Watson Building, 11 Granta Park

Cambridge

CB21 6GP

UK

Ffôn: +44 1223824984

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 107 329.76 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 107 329.76 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88753.

(WA Ref:88753)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NHS Wales Shared Services Partnership

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Ffôn: +44 1443848585

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.procurement.wales.nhs.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

10/01/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
15/01/19 08:43Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

requirement review to be revisited
Prif Gyswllt: lewis.davies3@Wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33696500Laboratory reagentsReagents and contrast media

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN280368: TrueSight One Sequencing Consumables
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
JAN280818: TrueSight One Sequencing Consumables
Dyddiad Cyhoeddi: 16/01/19
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru