Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TrueSight One Sequencing Consumables
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: TruSight One sequencing conusmables for cardiff and vale medical genetics department.
CPV: 33696500, 33696500.

Voluntary ex ante transparency notice

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

NHS Wales Shared Services Partnership

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Telephone: +44 1443848585

E-mail: lewis.davies3@Wales.nhs.uk

NUTS: UK

Internet address(es)

Main address: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Address of the buyer profile: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

TrueSight One Sequencing Consumables

II.1.2) Main CPV code

33696500

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

TruSight One sequencing conusmables for cardiff and vale medical genetics department.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

33696500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK

II.2.4) Description of the procurement

Illumina are the sole supplier of the trusight one sequencing consumables that are used withing the medical genetics department of cardiff and vale UHB.

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union

Justification for selected award procedure:

The procurement falls outside the scope of application of the Directive

Explanation:

Illumina are sole supplier for trusight one sequencing consumables

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section V: Award of contract/concession

V.2 Award of contract/concession

V.2.1) Date of conclusion of the contract/concession

10/01/2019

V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88753.

(WA Ref:88753)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

NHS Wales Shared Services Partnership

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Telephone: +44 1443848585

Internet address(es)

URL: http://www.procurement.wales.nhs.uk

VI.5) Date of dispatch of this notice

10/01/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
15/01/19 08:43Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

requirement review to be revisited
Prif Gyswllt: lewis.davies3@Wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33696500Laboratory reagentsReagents and contrast media

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN280368: TrueSight One Sequencing Consumables
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
JAN280818: TrueSight One Sequencing Consumables
Dyddiad Cyhoeddi: 16/01/19
Math o Hysbysiad: SF03 Contract award notice - incomplete procedure
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru