Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Signalling Design Support Works
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 07/01/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Siemens Mobility Limited are looking to award a signalling design subcontract to support us with the delivery of the Core Valley Lines Contract.
Works mainly consist of control table production to support signalling design works for the mainline and control systems works packages.
In order to be considered for this opportunity the successful contract will hold the following:
- valid IRSE licensing
- RISQS Accreditation inline with the works being delivered
- Statutory insurances such as Professional Indemnity to the value of £10 million.
Should you wish to express interest please register within this notice for consideration.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK

Dan Apps

+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK


+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Signalling Design Support Works

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Siemens Mobility Limited are looking to award a signalling design subcontract to support us with the delivery of the Core Valley Lines Contract.

Works mainly consist of control table production to support signalling design works for the mainline and control systems works packages.

In order to be considered for this opportunity the successful contract will hold the following:

- valid IRSE licensing

- RISQS Accreditation inline with the works being delivered

- Statutory insurances such as Professional Indemnity to the value of £10 million.

Should you wish to express interest please register within this notice for consideration.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=107058.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

61 Transport For Wales - Core Valley Lines
1021 Monmouthshire and Newport

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  22 - 01 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Due to unprecedented interest in this project Siemens will be conducting a pre qualification before moving suitable candidates to the next phase of the opportunity. This will mainly consist of due diligence work, we will be in touch when we have shortlisted suppliers of interest. thank you for taking the time to support us.

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:107058)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 01 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
26/03/21 10:02Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

Thank you for recording your interest in this requirement we have following a review of requirements selected a partner to deliver these works.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Nid oes unrhyw gategorïau nwyddau ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Casnewydd
Sir Fynwy

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru