Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Support for Alamac Reporting System
Cyhoeddwyd gan: Belfast Health and Social Care Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Support for alamac reporting system.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Belfast Health and Social Care Trust

Dorothy Gardiner Unit, Knockbracken Healthcare Park

Belfast

BT88BH

UK

E-bost: norma.moore@belfasttrust.hscni.net

NUTS: UKN0

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.belfasttrust.hscni.net

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Support for Alamac Reporting System

Cyfeirnod: STA9227

II.1.2) Prif god CPV

85100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Support for alamac reporting system.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 340 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Support for alamac reporting system.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diogelu hawliau unigryw, gan gynnwys hawliau eiddo deallusol

Esboniad

No other reasonable alternative exists for this procurement, this system is essential to patient care and service delivery. Alamac have exclusive rights over the software, licences and updates for this system. The functionality of this software is within the core scope of the Encompass procurement which issued its notice of intention to award a contract in June 2019.

This contract is required to cover the transitional period and a replacement in the short-term is not a reasonable alternative as it would require extensive ICT infrastructure, validation and integration work that would result in significant disruption and lead to disproportionate technical difficulties that would impact on the Trusts ability to provide a Community Reporting tool which allows unlimited direct access by users across the Division. The wider market was consulted when Encompass was procured. The absence of competition is not a result of the artificial narrowing of the parameters of the procurement.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 228-563096

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: STA9227

Teitl: Support for Alamac Reporting System

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Alamac

Butlers Manor, South End Lane

Northall

LU6 2EX

UK

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.alamac.co.uk/

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 340 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Belfast Health and Social Care Trust

Dorothy Gardiner Unit, Knockbracken Healthcare Park

Belfast

BT8 8BH

UK

E-bost: norma.moore@belfasttrust.hscni.net

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.belfasttrust.hscni.net

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: norma.moore@belfasttrust.hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85100000Health servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru