Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dynamic Purchasing System for Building Safety and Security Systems
Cyhoeddwyd gan: Clarion Housing Group
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This lot is sourcing suppliers for design, installation, testing, commissioning and handover in relation to a range of active fire protection measures, including but not limited to:

• communal fire alarm systems,

• domestic fire alarms systems,

• emergency lighting systems,

• automatic opening vents.

May include building and/or electrical works to facilitate installation or reinstatement on a case by case basis.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Clarion Housing Group

Level 6, 6 More London Place, Tooley Street

London

SE1 2DA

UK

Person cyswllt: Clarion Housing Group

Ffôn: +44 20311712633

E-bost: BSSS.DPS@clarionhg.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.clarionhg.com

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Dynamic Purchasing System for Building Safety and Security Systems

Cyfeirnod: 3205 - 2020

II.1.2) Prif god CPV

51110000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Clarion Housing Group (CHG) is seeking to establish a Dynamic Purchasing System (DPS) for a range of installations of electronic systems in its blocks and schemes of:

Lot 1: Fire alarms and active fire safety systems;

Lot 2: Door entry and associated technology;

Lot 3: Warden call and associated technology;

Lot 4: CCTV systems.

CHG has housing stock of more than 128 000 home across our regions in England — (NUTS Codes UKC, UKD, UKE, UKF, UKG, UKH, UKI, UKJ and UKK).

Suitably qualified and experience organisations can apply to be added on one or all lots of this DPS.

It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with an option to extend to further 5 years at the discretion of the CHG (until 31 August 2030).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 18 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Fire Alarms and Active Fire Safety Systems

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45312100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH

UKI

UKF

UKG

UKJ

UKK

UKE

UKD

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

East of England, London, East Midlands (ENGLAND), West Midlands (ENGLAND), South East (ENGLAND), South West (ENGLAND), Yorkshire and the Humber, North West (ENGLAND), North East (ENGLAND).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is sourcing suppliers for design, installation, testing, commissioning and handover in relation to a range of active fire protection measures, including but not limited to:

• communal fire alarm systems,

• domestic fire alarms systems,

• emergency lighting systems,

• automatic opening vents.

May include building and/or electrical works to facilitate installation or reinstatement on a case by case basis.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/893W84E9CT

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Door Entry and Associated Technology

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

51110000

50711000

50800000

35100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH

UKI

UKF

UKG

UKJ

UKK

UKE

UKD

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

East of England, London, East Midlands (ENGLAND), West Midlands (ENGLAND), South East (ENGLAND), South West (ENGLAND), Yorkshire and the Humber, North West (ENGLAND), North East (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Please refer to the CPV codes above and procurement documents for Lot 2 services description.

Design, installation, testing, commissioning and handover in relation to a range of door entry and associated technology systems, including but not limited to:

• door entry control equipment,

• electric locks,

• power supplies,

• door entry handsets,

• access control software,

• high gain aerials,

• door fobs,

• door magnets,

• electric door closer/opener,

• fire drop keys,

• push to exit buttons.

May include building and/or electrical works to facilitate installation or reinstatement on a case by case basis.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/893W84E9CT

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Warden Call and Associated Technology

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

51110000

50711000

50800000

35100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH

UKI

UKF

UKG

UKJ

UKK

UKE

UKD

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

East of England, London, East Midlands (ENGLAND), West Midlands (ENGLAND), South East (ENGLAND), South West (ENGLAND), Yorkshire and the Humber, North West (ENGLAND), North East (ENGLAND).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Please refer to the CPV codes above and procurement documents for Lot 3 services description.

Design, installation, testing, commissioning and handover in relation to Telecare systems, including but not limited to:

• hardwired warden call systems,

• digital warden call systems,

• dispersed unit solution,

• linked door entry system,

• domestic fire alarm system.

May include building and/or electrical works to facilitate installation or reinstatement on a case by case basis.

Some of the components we may require installing as part of this service, are as follows:

• PIR sensors,

• Other healthcare peripherals linked with the systems i.e flood detectors/bed sensors/door alerts,

• smoke alarms and heat detectors,

• door entry panels,

• PSU systems.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/893W84E9CT

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Closed-Circuit Television (CCTV) Systems

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35120000

35121000

35125000

35125300

35100000

50800000

50610000

50711000

51110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH

UKI

UKF

UKG

UKJ

UKK

UKE

UKD

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

East of England, London, East Midlands (ENGLAND), West Midlands (ENGLAND), South East (ENGLAND), South West (ENGLAND), Yorkshire and the Humber, North West (ENGLAND), North East (ENGLAND).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Please refer to the above CPV codes and procurement documents for Lot 4 services description.

Installation/commissioning and repairs in relation to a range of CCTV systems. Some of the components we may require installing as part of this service, are as follows:

• cabling,

• cameras,

• DVR/NVRs,

• viewing monitors.

May include building and/or electrical works to facilitate installation or reinstatement on a case by case basis.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/893W84E9CT

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Sefydlwyd system brynu ddynamig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 132-325154

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Fire Alarm Installation in South London and South England Lot 1

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Fire Systems Ltd

02607182

5 Kingsmill Business Park, Chapel Mill Road

Kingston upon Thames

KT1 3GZ

UK

Ffôn: +44 2085415646

E-bost: Willmason@firesystems.co.uk

NUTS: UKI6

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.firesystemsltd.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 416 666.67 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 2

Teitl: Fire Alarm Installation in South London and South England Lot 2

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Fire Systems Ltd

02607182

5 Kingsmill Business Park, Chapel Mill Road

Kingston upon Thames

KT1 3GZ

UK

Ffôn: +44 2082940299

E-bost: fred@apest.co.uk

NUTS: UKI6

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.apestrefurbishments.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 416 666.67 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 3

Teitl: Fire Alarm Installation in South London and South England Lot 3

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Arvag Ltd

08295783

875 Sidcup Road, New Eltham

London

SE9 3PP

UK

Ffôn: +44 2082940299

E-bost: fred@apest.co.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.apestrefurbishments.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 416 666.67 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: 4

Teitl: Fire Alarm Installation in South London and South England Lot 4

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Apest Ltd

8295783

875 Sidcup Road, New Eltham

London

SE9 3PP

UK

Ffôn: +44 2082940299

E-bost: fred@apest.co.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.apestrefurbishments.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 250 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 208 333.33 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The DPS is a two-stage process, as explained hereunder:

In the initial set-up stage, all organisations who meet the selection criteria and are not excluded will be admitted to the DPS. There will be no limit on the number of suppliers that may join the DPS for each service category. New suppliers can also apply to join the DPS at any point during its lifetime, even those who were rejected previously.

Individual contracts are awarded during the second stage. At this stage, approved suppliers of the DPS, will be invited to bid for the service category and location for a specific contract.

To view this notice, please click here:

https://clarion.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=558914632

GO Reference: GO-202118-PRO-17616521

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2 2 LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: BSSS.DPS@clarionhg.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35100000Emergency and security equipmentSecurity, fire-fighting, police and defence equipment
45312100Fire-alarm system installation workAlarm system and antenna installation work
51110000Installation services of electrical equipmentInstallation services of electrical and mechanical equipment
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
50711000Repair and maintenance services of electrical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50610000Repair and maintenance services of security equipmentRepair and maintenance services of security and defence materials
35125300Security camerasSurveillance system
35121000Security equipmentSurveillance and security systems and devices
35120000Surveillance and security systems and devicesEmergency and security equipment
35125000Surveillance systemSurveillance and security systems and devices

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru