Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Woodard Academies Trust — Cleaning Services
Cyhoeddwyd gan: Woodard Academies Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Kings Priory School are currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service including a daytime janitor service. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation. In addition, there is one operative who is eligible to join the Local Government Pension Scheme although they are not currently a member.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Woodard Academies Trust

1 Adam Street

London

WC2N 6LE

UK

Person cyswllt: Lorraine Ashover

Ffôn: +44 1256467107

E-bost: tenders@minervapcs.com

NUTS: UKI32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.woodardacademies.co.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Education Institute

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Woodard Academies Trust — Cleaning Services

Cyfeirnod: MPN-10152

II.1.2) Prif god CPV

90919300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Woodard Academies Trust is currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service. The contract is being offered for a 3 years with the option to extend for a further two periods of 12 months. The contract commencement date is 15 February 2021. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation The Trust has six schools within it of which five are included in this tender process. The procurement has been split into lots to maximise flexibility particularly in light of the wide geographic spread of the school locations.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Kings Priory School

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC22


Prif safle neu fan cyflawni:

Huntington Place, Tynemouth, North Shields, NE30 4RF and Percy Park Road, Tynemouth, North Shields, NE30 4LS.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Kings Priory School are currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service including a daytime janitor service. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation. In addition, there is one operative who is eligible to join the Local Government Pension Scheme although they are not currently a member.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: All criteria are stated only in the procurement documents / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Polam Hall School

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC13


Prif safle neu fan cyflawni:

Grange Road, Darlington, County Durham, DL1 5PA.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Polam Hall School are currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation. In addition, operatives are in the Durham County Council Local Government Pension Scheme.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: All criteria are stated only in the procurement documents / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

St Augustine Academy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ45


Prif safle neu fan cyflawni:

Oakwood Road, Maidstone, Kent, ME16 8AE.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

St Augustine Academy is currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation. In addition, operatives are in the Kent Local Government Pension Scheme.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: All criteria are stated only in the procurement documents / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Sir Robert Woodard Academy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ27


Prif safle neu fan cyflawni:

Upper Boundstone Lane, Lancing, BN15 9QZ.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Sir Robert Woodard Academy is currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation. In addition, operatives are in the West Sussex Local Government Pension Scheme.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: All criteria are stated only in the procurement documents / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

The Littlehampton Academy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ27


Prif safle neu fan cyflawni:

Fitzalan Road, Littlehampton, West Sussex, BN17 6FE.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Littlehampton Academy is currently out to tender for the provision of a full daily cleaning service. The contract is for a full daily cleaning service during during term time and periodic cleaning outside of term time. TUPE is expected to apply, details of which can be found in the tender documentation. In addition, operatives are in the West Sussex Local Government Pension Scheme.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: All criteria are stated only in the procurement documents / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 152-373609

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: Woodard Academies Trust

Teitl: Kings Priory School

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: Woodard Academies Trust

Teitl: Polam Hall School

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: Woodard Academies Trust

Teitl: St Augustine Academy

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: Woodard Academies Trust

Teitl: Sir Robert Woodard Academy

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Rhif Contract: Woodard Academies Trust

Teitl: The Littlehampton Academy

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Woodard Academies Trust

1 Adam Street

London

WC2N 6LE

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@minervapcs.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90919300School cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru