Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Graduation Academic Dress and Photography Services
Cyhoeddwyd gan: University of Sunderland
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The University of Sunderland is inviting tenders to supply gowning and photography services for its graduation ceremonies each year (in the UK), at both its Sunderland and London Campuses, commencing with our Spring/Summer 2021 ceremonies. After initial tender evaluation, the top 3 scoring suppliers (unless unable to catch up) will be invited to demonstration/presentations. The summer ceremonies at Sunderland (usually held in July) take place over a week (2 events per day), whilst London (usually held in May, but may be brought forwarded to April 2021) are over 1/2 days (up to 2 events per day). The winter ceremonies at Sunderland (usually held in November) take place over 2/3 days (up to 2 events per day), whilst London (usually held in October) are over 1/2 days (up to 2 events per day). Each graduation ceremony is a special celebration for students, their guests, staff and VIP’s and we want to ensure everyone who attends has the best day possible. Therefore, the University of Sunderland requires high quality, academically specific gowns, hoods, and hat hire for its students, VIP’s, Executive and staff on the graduation event. Whilst also supplying a professional photography and framing service for graduates and honorary graduates and their guests. A fully secure online and offline ordering facility for graduands along with details of discount offers, clear information, e.g. sizing, booking process, payment options, cancellation policy, etc is essential to ensure an exceptional customer service experience. The tender is for a period of 3 years’ with the option to extend for 2 years’ in annual increments, commencing with the Spring/Summer 2021 ceremonies. Overall contract value is estimated at GBP 1 375 000 over 5 years’ maximum contract length i.e. GBP 275 000 per annum (made up of GBP 200 000 Sunderland and GBP 75 000 London), although there are no guarantees on spend level). We also reserve the right to spend a further 50 % of the anticipated spend, subject to changes to requirements across the University for the duration of the award.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Sunderland

3rd Floor Edinburgh Building, Chester Road

Sunderland

SR1 3SD

UK

Person cyswllt: Andrea Brook

Ffôn: +44 1915152851

E-bost: tenders@sunderland.ac.uk

NUTS: UKC23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.sunderland.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/universityofsunderland/aspx/Home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Graduation Academic Dress and Photography Services

Cyfeirnod: UoS/Gowns and Photography/0720

II.1.2) Prif god CPV

79960000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This contract has now been awarded. The purpose of this contract was to find a supplier to provide a graduation gowns and photography services to the University.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 375 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79960000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC23


Prif safle neu fan cyflawni:

Sunderland and London.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University of Sunderland is inviting tenders to supply gowning and photography services for its graduation ceremonies each year (in the UK), at both its Sunderland and London Campuses, commencing with our Spring/Summer 2021 ceremonies. After initial tender evaluation, the top 3 scoring suppliers (unless unable to catch up) will be invited to demonstration/presentations. The summer ceremonies at Sunderland (usually held in July) take place over a week (2 events per day), whilst London (usually held in May, but may be brought forwarded to April 2021) are over 1/2 days (up to 2 events per day). The winter ceremonies at Sunderland (usually held in November) take place over 2/3 days (up to 2 events per day), whilst London (usually held in October) are over 1/2 days (up to 2 events per day). Each graduation ceremony is a special celebration for students, their guests, staff and VIP’s and we want to ensure everyone who attends has the best day possible. Therefore, the University of Sunderland requires high quality, academically specific gowns, hoods, and hat hire for its students, VIP’s, Executive and staff on the graduation event. Whilst also supplying a professional photography and framing service for graduates and honorary graduates and their guests. A fully secure online and offline ordering facility for graduands along with details of discount offers, clear information, e.g. sizing, booking process, payment options, cancellation policy, etc is essential to ensure an exceptional customer service experience. The tender is for a period of 3 years’ with the option to extend for 2 years’ in annual increments, commencing with the Spring/Summer 2021 ceremonies. Overall contract value is estimated at GBP 1 375 000 over 5 years’ maximum contract length i.e. GBP 275 000 per annum (made up of GBP 200 000 Sunderland and GBP 75 000 London), although there are no guarantees on spend level). We also reserve the right to spend a further 50 % of the anticipated spend, subject to changes to requirements across the University for the duration of the award.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40 %

Maen prawf cost: Costs / Pwysoliad: 60 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 180-435857

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Graduation Gowns and Photography

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ede & Ravenscroft Ltd

00424854

93 Chancery Lane

London

WC2A 1DU

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.edeandravenscroft.com/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 375 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 375 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

University of Sunderland

3rd Floor, Edinburgh Building, Chester Road

Sunderland

SR1 3SD

UK

Ffôn: +44 1915152851

E-bost: tenders@sunderland.ac.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sunderland.ac.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

University of Sunderland

3rd Floor, Edinburgh Building, Chester Road

Sunderland

SR1 3SD

UK

Ffôn: +44 1915152851

E-bost: tenders@sunderland.ac.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sunderland.ac.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

University of Sunderland

3rd Floor, Edinburgh Building, Chester Road

Sunderland

SR1 3SD

UK

Ffôn: +44 1915152851

E-bost: tenders@sunderland.ac.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sunderland.ac.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@sunderland.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79960000Photographic and ancillary servicesMiscellaneous business and business-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru