Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Removal, Relocation and Warehouse Storage Services Framework
Cyhoeddwyd gan: The Renfrewshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Service providers appointed onto the framework will be required to undertake the following related services:

Removal and relocation services: dis-assembly, removal or relocation and rebuild of office furniture items and storage units, monitor arms, desk power supplies from one office premises to another. Disposal and recycling of obsolete, defective or life expired items, processed to comply with Waste recycling and WEEE regulations.

Removal and warehouse storage services — removal of office furniture or equipment from a premises and delivered to and stored at the service providers warehouse storage facility using inventory management storage techniques.

The Council would expect as a minimum the following items to be transported and be available at site:

— pallet skates, Qty 4

— hydraulic moving lifting trolleys with securing straps; CE test certificates Qty 1

— sack barrows, Qty 4

— double sided trolley with securing straps/cage for desks; Qty 2;

— For vehicle loading a tailgate loading or a vehicle lifting jib — all vehicles;

— vehicle storage compartments/frame for safe distributed/securing of loads;

— electric power tools Qty 4 for dismantling or assembling furniture items;

— move storage crates;

— toolkit Qty 4;

— cleaning equipment;

— PPE safety wear.

Lot 1 of the framework may also be utilised by Renfrewshire Leisure Limited. Should Renfrewshire Leisure Limited award any contracts under the framework the contract shall be between Renfrewshire Leisure Limited and the Service Provider.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Renfrewshire Council

Renfrewshire House, Cotton Street

Paisley

PA1 1JB

UK

Ffôn: +44 7483393633

E-bost: graeme.clark@renfrewshire.gov.uk

NUTS: UKM83

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.renfrewshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00400

I.1) Enw a chyfeiriad

Renfrewshire Leisure Ltd

The Lagoon Centre, Christie Street

Paisley

PA1 1NB

UK

Ffôn: +44 1416187390

E-bost: julie.telford@renfrewshire.gov.uk

NUTS: UKM83

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.renfrewshireleisure.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA23182

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Removal, Relocation and Warehouse Storage Services Framework

Cyfeirnod: RC-CPU-19-478

II.1.2) Prif god CPV

63120000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This framework is for removal, relocation and warehouse storage services.

The framework will be a multi-supplier ranked framework and will be divided into the two lots as follows:

Lot 1: Removal, Relocation and Warehouse Storage Services for ad-hoc removal requirements. This lot shall include for example office moves, other Council premises moves, school decants and the decant of Council tenants and any other removals (excluding Homeless Services) –ITT 35898.

Lot 2: Removal, Relocation and Warehouse Storage Services for the Council’s Homeless Services — ITT 35899.

The framework may be utilised by all departments of Renfrewshire Council. Renfrewshire Leisure Ltd may utilise Lot 1 — Ad-hoc Requirements — ITT35898.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Removal, Relocation and Warehouse Storage Services for Adhoc requirements

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

98340000

63122000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Renfrewshire.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Service providers appointed onto the framework will be required to undertake the following related services:

Removal and relocation services: dis-assembly, removal or relocation and rebuild of office furniture items and storage units, monitor arms, desk power supplies from one office premises to another. Disposal and recycling of obsolete, defective or life expired items, processed to comply with Waste recycling and WEEE regulations.

Removal and warehouse storage services — removal of office furniture or equipment from a premises and delivered to and stored at the service providers warehouse storage facility using inventory management storage techniques.

The Council would expect as a minimum the following items to be transported and be available at site:

— pallet skates, Qty 4

— hydraulic moving lifting trolleys with securing straps; CE test certificates Qty 1

— sack barrows, Qty 4

— double sided trolley with securing straps/cage for desks; Qty 2;

— For vehicle loading a tailgate loading or a vehicle lifting jib — all vehicles;

— vehicle storage compartments/frame for safe distributed/securing of loads;

— electric power tools Qty 4 for dismantling or assembling furniture items;

— move storage crates;

— toolkit Qty 4;

— cleaning equipment;

— PPE safety wear.

Lot 1 of the framework may also be utilised by Renfrewshire Leisure Limited. Should Renfrewshire Leisure Limited award any contracts under the framework the contract shall be between Renfrewshire Leisure Limited and the Service Provider.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Community benefits outcome menu / Pwysoliad: 3

Maes prawf ansawdd: Community benefits supporting methodology / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Fair work practices / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Methodology and approach for removal services and office accommodation changes / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Methodology and approach for warehouse storage of inventory or property / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Inventory procedure / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Warehouse storage facilities / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Training records / Pwysoliad: 3

Maes prawf ansawdd: Business continuity and contingency plan / Pwysoliad: 1

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Removal, Relocation and Warehouse Storage Services for Homeless Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

63120000

98392000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM83


Prif safle neu fan cyflawni:

Renfrewshire.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Service providers appointed onto the framework will be required to undertake the following related services:

— removal and relocation services — removal and relocation of furniture and personal belongings from one Premises to another;

— removal and warehouse storage services — removal of furniture and personal belongings from a premises and delivered to and stored at the service providers warehouse storage facility.

The Council would expect as a minimum the following items to be transported and be available at site:

— pallet skates, Qty 4;

— hydraulic moving lifting trolleys with securing straps; CE test certificates Qty 1;

— sack barrows, Qty 4;

— for vehicle loading a tailgate loading or a vehicle lifting jib — all vehicles;

— vehicle storage compartments/frame for safe distributed/securing of loads;

— electric power tools Qty 4 for dismantling or assembling furniture items;

— toolkit Qty 4;

— cleaning equipment;

— PPE safety wear.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Community benefits outcome menu / Pwysoliad: 3

Maes prawf ansawdd: Community benefits supporting methodology / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Fair work practices / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Methodology and approach for removal services / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Methodology and approach for warehouse storage of property / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Inventory procedure / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Warehouse storage facilities / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Training / Pwysoliad: 3

Maes prawf ansawdd: Business continuity and contingency plan / Pwysoliad: 1

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 152-373628

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Removal, Relocation and Warehouse Storage Services for Ad-hoc Requirements

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kelerbay Ltd t/a Doree Bonner International

International House, 19 Kennet Road

Kent

DA1 4QN

UK

Ffôn: +44 1419526000

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harrow Green Ltd t/a Restore Harrow Green

2 Oriental Road

London

E16 2BZ

UK

Ffôn: +44 2075406550

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Richard Healey Removals Ltd

Riversleigh, 9 Kilwinning Road

Irvine

KA12 8RR

UK

Ffôn: +44 1505502220

NUTS: UKM93

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Removal, Relocation and Warehouse Storage Services for Homeless Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kelerbay Ltd t/a Doree Bonner International

International House, 19 Kennet Road

Kent

DA1 4QN

UK

Ffôn: +44 1419526000

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Richard Healey Removals Ltd

Riversleigh, 9 Kilwinning Road

Irvine

KA12 8RR

UK

Ffôn: +44 1505502220

NUTS: UKM93

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Clockwork Removals Ltd

Tower Bridge House, St Katharines Way

London

E1W 1DD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The purpose of this contract notice is to publicise the tender opportunity for a framework for removal, relocation and warehouse storage services. The project code is 16566 and consists of the three ITT's noted below:

ITT 35897 — Master ITT;

ITT 35898 — Lot 1: Ad-hoc Requirements;

ITT 35899 — Lot 2: Homeless Services.

ITT 35897 must be completed by all tenderers who wish to bid for either one of the lots or both lots.

Please note that following the issue of the tender documentation, all questions and communications relating to this tender must be posted via the Public Contracts Scotland Tender Message Area. This ensures fairness and transparency to all interested parties.

The recommended tenderer(s) will be required to provide at request for documentation stage the following documents:

— health and safety questionnaire and supporting documents;

— S1 Equalities Questionnaire;

— S2 Equalities Declaration;

— S3 Tender Compliance Certificate;

— S4 No Collusion Certificate;

— S5 Prompt Payment Certificate;

— S9 List of Proposed Domestic SubContractors;

— QMS certification/policy;

— EMS certification/policy;

— insurance certificates/broker letter.

(SC Ref:639764)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Court of Session

Parliament Square

Edinburgh

EH1 1RQ

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

An economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 (as amended) may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session in accordance with Regulation 88 of the 2015 Regulations.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Court of Session

Parliament Square

Edinburgh

EH1 1RQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: graeme.clark@renfrewshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
98340000Accommodation and office servicesMiscellaneous services
98392000Relocation servicesOther services
63120000Storage and warehousing servicesCargo handling and storage services
63122000Warehousing servicesStorage and warehousing services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru