Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SCC DW Surrey Children’s Emotional Wellbeing and Mental Health Service (EWMH)
Cyhoeddwyd gan: Surrey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The EWMH Service needs to provide:

— a single point of access for callers (and users), through a variety of access means, which should fully integrate the EWMH offer, aligning referrals and requests for support for all service elements whilst ensuring that consideration of, signposting and access to early intervention services is a fundamental part of the triaging function with integration of appropriate expertise and staff to resource and deliver this;

— an early intervention service

— non-clinical service, providing evidence-based or evidence-informed interventions;

— neurodevelopmental support service for children with potential ASD/ADHD aged 6 years and over delivering assessment, diagnosis and support;

— clinical mental health service: it is expected that the below range of clinical, children and adolescent mental health service provisions will be delivered as per the service requirement and be further enhanced and supported by more robust early intervention provisions;

— community eating disorder service;

— community CAMHS;

— Sexual Trauma and Recovery Support (STARS);

— care and leaving care (post order and care leavers (including dedicated support for unaccompanied asylum seeker children care leavers and for children in care placed outside Surrey;

— crisis service;

— learning disabilities.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Surrey County Council

County Hall, Penrhyn Road

Kingston upon Thames

KT1 2DN

UK

Person cyswllt: Dagmara Wielemborek

Ffôn: +44 2085419000

E-bost: dagmara.wielemborek@surreycc.gov.uk

NUTS: UKJ2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.surreycc.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sesharedservices.org.uk/esourcing

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SCC DW Surrey Children’s Emotional Wellbeing and Mental Health Service (EWMH)

Cyfeirnod: SCC - 031013

II.1.2) Prif god CPV

85311300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Surrey County Council are tendering for the Provision of a Surrey Children’s Emotional Wellbeing and Mental Health Service (EWMH) on behalf of NHS Surrey Heartlands (CCG), NHS Surrey Heath (CCG), NHS North East Hampshire and Farnham (CCG) and NHS East Berkshire. The awarding authority will be NHS Surrey Heartlands CCG.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 24 470 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85311300

85000000

85100000

85323000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ2


Prif safle neu fan cyflawni:

Surrey and bordering areas of Surrey within CCGs in scope.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The EWMH Service needs to provide:

— a single point of access for callers (and users), through a variety of access means, which should fully integrate the EWMH offer, aligning referrals and requests for support for all service elements whilst ensuring that consideration of, signposting and access to early intervention services is a fundamental part of the triaging function with integration of appropriate expertise and staff to resource and deliver this;

— an early intervention service

— non-clinical service, providing evidence-based or evidence-informed interventions;

— neurodevelopmental support service for children with potential ASD/ADHD aged 6 years and over delivering assessment, diagnosis and support;

— clinical mental health service: it is expected that the below range of clinical, children and adolescent mental health service provisions will be delivered as per the service requirement and be further enhanced and supported by more robust early intervention provisions;

— community eating disorder service;

— community CAMHS;

— Sexual Trauma and Recovery Support (STARS);

— care and leaving care (post order and care leavers (including dedicated support for unaccompanied asylum seeker children care leavers and for children in care placed outside Surrey;

— crisis service;

— learning disabilities.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical and social value / Pwysoliad: 90 %

Maen prawf cost: Financial assurance / Pwysoliad: 10 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority seeks to award the contract for a seven (7)-year period with an option to extend once for up to a further three (3) years. Any extension will be subject to agreement and subject to any restrictions placed nationally by NHS England or the Department of Health and Social Care. The procurement falls within Section 7 of the PCR 2015 (the ‘Light Touch Regime’ or LTR).

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn agored

Esboniad

The original procurement for Surrey Childrens Emotional Well-being and Mental Health (EWMH) was tendered on 8th June using the Light touch Open Tender procurement process only concluded with one bid being received from Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust (SABP). The bid submitted was deemed not suitable, and after seeking legal advice subsequently used Regulation 32(2)(a) of Public Contract Regulations 2015 to undertake a negotiated process without notice to co-create a viable solution for the EWMH Service. Negotiation was considered an acceptable next step because only one bid was received in response to the original procurement process. It can therefore be conducted under Regulation 32 of the Public Contract Regulations (PCR) 2015 ‘Negotiated Procedure without Prior Notice’. Regulation 32(a) provides that a contracting authority can award a contract by the negotiated procedure without a notice (in effect, a direct award) where ‘no tenders, no suitable tenders, no requests to participate or no suitable requests to participate have been submitted in response to an open procedure or restricted procedure, provided that the initial conditions of the contract are not substantially altered and that a report is sent to the Commission where it so requests’. For the purposes of this regulation ‘a tender shall be considered not to be suitable where it is irrelevant to the contract, being manifestly incapable, without substantial changes, of meeting the contracting authority’s needs and requirements as specified in the procurement documents’.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 107-260677

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Surrey Children’s Emotional Wellbeing and Mental Health Service (EWMH)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust

Mole Business Park, 18 Randalls Road

Leatherhead

KT22 7AD

UK

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 24 470 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 24 470 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Strand, City of Westminster

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dagmara.wielemborek@surreycc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85323000Community health servicesSocial services
85000000Health and social work servicesOther Services
85100000Health servicesHealth and social work services
85311300Welfare services for children and young peopleSocial work services with accommodation

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru