Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Electronic Prescribing System — EPES
Cyhoeddwyd gan: Business Services Organisation
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Following a competitive procurement process a contract was signed with Hewlett-Packard now DXC on 28 July 2006. DXC retains the intellectual property rights of the entire EPES solution. A full hardware and software refresh was undertaken in 2017 to enable the application to be future proofed until 2024. Without EPES the monthly annual payments to the independent contractors of some GBP 700 million per annum cannot be made and all EPES associated BSO Business Services and prescription fraud prevention activities will cease. The contract term has been selected as above as the Counter Fraud and Ophthalmic elements are currently under review and will be replaced with new independent systems.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Business Services Organisation

Centre House, 79 Chichester Street

Belfast

BT1 4JR

UK

E-bost: cathy.fegan@hscni.net

NUTS: UKN0

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.hscbusiness.hscni.net/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.hscbusiness.hscni.net/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Electronic Prescribing System — EPES

Cyfeirnod: STA9296

II.1.2) Prif god CPV

72250000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Support for the EPES software and underlying support systems needs to continue so that the prescription payment services that the BSO and HSCNI rely on can continue to be delivered without risk of failure for the period January 21-December 22.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 430 776.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Following a competitive procurement process a contract was signed with Hewlett-Packard now DXC on 28 July 2006. DXC retains the intellectual property rights of the entire EPES solution. A full hardware and software refresh was undertaken in 2017 to enable the application to be future proofed until 2024. Without EPES the monthly annual payments to the independent contractors of some GBP 700 million per annum cannot be made and all EPES associated BSO Business Services and prescription fraud prevention activities will cease. The contract term has been selected as above as the Counter Fraud and Ophthalmic elements are currently under review and will be replaced with new independent systems.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diogelu hawliau unigryw, gan gynnwys hawliau eiddo deallusol

Esboniad

The support for the EPES software and underlying support systems needs to continue so that the prescription payment services that the BSO and HSCNI rely on can continue to be delivered without risk of failure for the period January 21-December 22.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 250-626927

IV.2.9) Gwybodaeth am ddod â chais am gystadleuaeth i ben ar ffurf hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Ni fydd yr awdurdod contractio yn dyfarnu contractau pellach yn seiliedig ar yr hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw uchod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: STA9296

Teitl: Electronic Prescribing System — EPES

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DXC Technologies

41 Arthur Street

Belfast

BT1 4GB

UK

NUTS: UKN0

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 430 776.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Business Services Organisation

2 Franklin Street

Belfast

BT2 8DQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: cathy.fegan@hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72250000System and support servicesSoftware programming and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru