Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Morrison Busty Low Carbon Depot — Design Team
Cyhoeddwyd gan: Durham County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Modification
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Morrison Busty Low Carbon Depot — design team.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Durham County Council

Corporate Procurement, County Hall

Durham

DH1 5UL

UK

Person cyswllt: Karyn Wilson

E-bost: karyn.wilson@durham.gov.uk

NUTS: UKC

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.durham.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.nepo.org

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Contract for Morrison Busty Low Carbon Depot — Design Team

II.1.2) Prif god CPV

79410000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71351200

71320000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKC14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Morrison Busty Low Carbon Depot — design team.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 12/05/2020

Diwedd: 31/12/2020

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 123-302696

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: DN465768

Teitl: Contract for Morrison Busty Low Carbon Depot — Design Team

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

11/05/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Howarth Litchfield Partnership Ltd

Belmont Business Park

Durham

DH1 1TW

UK

NUTS: UKC14

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 129 790.00 EUR

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of England and Wales

7 Rolls Buildings, Fetter Lane

London

EC4A 1NL

UK

E-bost: tcc.issue@hmcts.gsi.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.judiciary.gov.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The contracting authority incorporated a standstill period at the point information of the award of the contract was communicated to bidders. That notification provided full information on the award decision. The standstill period which was for a minimum of 10 calendar days, provided time for the unsuccessful bidder to challenge the award decision before the contract is entered into. The Public Regulations 2015 provide the aggrieved parties who have been harmed or at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England,Wales and Northern Ireland).

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

79410000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC14

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Morrison Busty Low Carbon Depot — design team.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 12/05/2020

Diwedd: 31/12/2020

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Howarth Litchfield Associates

Durham

UK

NUTS: UKC14

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

Phase 3 — Further to ongoing work to the Morrison Busty Depot additional works to cover the electrical design to the Office Buildings and the Bevin Buildings Distribution to cover RIBA 3 through to 7.

Phase 3A — Further to ongoing work to the Morrison Busty Depot additional works to cover the architectural, fit, principal designer and structural/civil design to the Office Buildings to cover RIBA 3 through to 7.

The Price shall be increased by GBP 45 358.25 exclusive of VAT, but otherwise inclusive of all other costs incurred by the contractor in providing such additional works/services.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen addasiad yn sgil amgylchiadau na allai awdurdod/endid contractio diwyd eu rhagweld

Disgrifiad o’r amgylchiadau a olygai fod angen yr addasiad ac esboniad o natur annisgwyl yr amgylchiadau hyn:

Phase 3 — Further to ongoing work to the Morrison Busty Depot additional works to cover the electrical design to the Office Buildings and the Bevin Buildings Distribution to cover RIBA 3 through to 7.

Phase 3A — Further to ongoing work to the Morrison Busty Depot additional works to cover the architectural, fit, principal designer and structural/civil design to the Office Buildings to cover RIBA 3 through to 7.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 129 790.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 175 148.25 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: karyn.wilson@durham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
71320000Engineering design servicesEngineering services
71351200Geological and geophysical consultancy servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru