Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ESCC JS Translation and Interpreting Services SUSTI Framework
Cyhoeddwyd gan: East Sussex County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Modification
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

East Sussex County Council (‘ESCC’) is acting as lead authority for a new framework to provide community interpreting services, enabling public sector bodies to meet their commitment to delivering accessible services to the communities of East and West Sussex (the ‘Framework’). ESCC works in partnership with Surrey County Council (‘SCC’) through the Orbis Partnership, and it is envisaged that Surrey County Council, amongst other organisations, may access the Framework.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East Sussex County Council

County Hall, St Annes Crescent

Lewes

BN7 1UE

UK

Person cyswllt: James Cooper

E-bost: james.cooper@eastsussex.gov.uk

NUTS: UKJ22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.eastsussex.gov

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://sesharedservices.org.uk/esourcing

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ESCC JS Translation and Interpreting Services SUSTI Framework

II.1.2) Prif god CPV

79530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1 - 4

II.2.1) Teitl

All 4 Lots

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79540000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

East Sussex County Council (‘ESCC’) is acting as lead authority for a new framework to provide community interpreting services, enabling public sector bodies to meet their commitment to delivering accessible services to the communities of East and West Sussex (the ‘Framework’). ESCC works in partnership with Surrey County Council (‘SCC’) through the Orbis Partnership, and it is envisaged that Surrey County Council, amongst other organisations, may access the Framework.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 01/03/2017

Diwedd: 28/02/2021

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2017/S 008-012795

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif y Lot: 1 - 4

Rhif Contract: All 4 Lots

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

03/01/2017

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

AA Global Language Services

Francis House, Humber Place

Hull

HU1 1UD

UK

NUTS: UKE11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.aaglobal.co.uk

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Language Connect International Ltd

2 Newham’s Row London

London

SE1 3UZ

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.languageconnect.net/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

The Royal Association for Deaf People

Block F Parkside Office Village, Nesfield Road

Colchester

CO4 3ZL

UK

NUTS: UKH3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.royaldeaf.org.uk/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Sussex Interpreting Services

Community Base, 113 Queens Road

Brighton

BN1 3XG

UK

NUTS: UKJ21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.sussexinterpreting.org.uk

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Vandu Language Services Ltd

36 St Nicholas Lane

Lewes

BN7 2JZ

UK

NUTS: UKJ22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://vandu.co.uk/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Action Deafness

The Peepul Centre, 28 Orchardson Avenue, Leicester, Leicestershire

Leicester

LE4 6DP

UK

NUTS: UKF21

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Language Empire Ltd

Empire House, College Road

Rochdale

OL12 6AE

UK

NUTS: UKD37

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.language-empire.com

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 2 576 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The modification is for the whole framework for which there are 4 lots and 7 providers. Please see original award notice for more information.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

East Sussex County Council

Lewes

BN7 1UE

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

East Sussex County Council

Lewes

BN7 1UE

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.eastsussex.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

79530000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ22

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

East Sussex County Council (‘ESCC’) is acting as lead authority for a new framework to provide community interpreting services, enabling public sector bodies to meet their commitment to delivering accessible services to the communities of East and West Sussex (the ‘Framework’). ESCC works in partnership with Surrey County Council (‘SCC’) through the Orbis Partnership, and it is envisaged that Surrey County Council, amongst other organisations, may access the Framework.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 01/03/2017

Diwedd: 31/08/2021

Please see Reasons for modification below.

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

AA Global Language Services

Francis House, Humber Place

Hull

HU1 1UD

UK

NUTS: UKE11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.aaglobal.co.uk/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Language Empire Ltd

Empire House, College Road

Rochdale

OL12 6AE

UK

NUTS: UKD37

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.language-empire.com

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Sussex Interpreting Services

Community Base, 113 Queens Road

Brighton

BN1 3XG

UK

NUTS: UKJ21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.sussexinterpreting.org.uk

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Vandu Language Services Ltd

36 St Nicholas Lane

Lewes

BN7 2JZ

UK

NUTS: UKJ22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://vandu.co.uk/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Action Deafness

The Peepul Centre, 28 Orchardson Avenue

Leicester

LE4 6DP

UK

NUTS: UKF21

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Language Connect

2 Newham’s Row

London

SE1 3UZ

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.languageconnect.net/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

The Royal Association For Deaf People

Block F Parkside Office Village, Nesfield Road

Colchester

CO4 3ZL

UK

NUTS: UKH3

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

Extend until 31 August 2021.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen addasiad yn sgil amgylchiadau na allai awdurdod/endid contractio diwyd eu rhagweld

Disgrifiad o’r amgylchiadau a olygai fod angen yr addasiad ac esboniad o natur annisgwyl yr amgylchiadau hyn:

The Covid-19 situation is so new and has so little additional information around it, that the consequences are not something we could or should have predicted. Back in April, we were still working on the assumption that we would be tendering for this service as normal however, as time progressed and the impact of Covid-19 became more apparent, emergency procedures were put in place which had to be managed by some staff members, taking them away from their regular day to day activities. The impact on certain peoples’ roles was not foreseen when we first had discussion with the service around re-procurement.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 576 000.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 576 000.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: james.cooper@eastsussex.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79540000Interpretation servicesOffice-support services
79530000Translation servicesOffice-support services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru