Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Primary Care Talking Therapies for Belfast Health and Social Care Trust (3078797)
Cyhoeddwyd gan: Procurement and Logistics Service
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Primary care talking therapies for Belfast Health and Social Care Trust (3078797).

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Procurement and Logistics Service

Pinewood Villa, Longstone Hospital, Loughgall Road

Armagh

BT61 7PR

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Belfast Health and Social Care Trust

A Floor, Belfast City Hospital, Lisburn Road

Belfast

BT9 7AB

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Primary Care Talking Therapies for Belfast Health and Social Care Trust (3078797)

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Primary care talking therapies for Belfast Health and Social Care trust (3078797).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 559 642.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

85312300

85312320

85320000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Primary care talking therapies for Belfast Health and Social Care Trust (3078797).

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The total value of the procurement in II.1.7) above includes: an initial contract period of 2 years, plus an option to extend for 36 x 1 month periods (3 years). The value also includes a potential increase in services of 20 %.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 205-500652

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Primary Care Talking Therapies for Belfast Health and Social Care Trust

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 16

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 16

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 16

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lower Ormeau Residents Action Group

97 Balfour Avenue

Belfast

BT7 2EW

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Action Mental Health

27 Jubilee Road

Newtownards

BT23 4YH

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Action on Substance Through Community Education and Related Training Ascert

23 Bridge Street

Lisburn

BT28 1XZ

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bridge Of Hope Within The Ashton Centre

Ashton Centre 5 Churchill Street

Belfast

BT15 2BP

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cancer Lifeline

44 Alliance Avenue

Belfast

BT14 7PJ

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mind Wise New Vision

Pinewood House, 46 Newforge Lane

Belfast

BT9 5NW

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Praxis Care

25-31 Lisburn Road

Belfast

BT9 7AA

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Relate Northern Ireland

3-4 Glengall Street

Belfast

BT12 5AB

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Lighthouse Ireland

187 Duncairn Gardens

Belfast

BT15 2GF

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Wave Trauma Centre

Second Floor 25-31 The Diamond

Londonderry

BT48 6HP

UK

E-bost: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 559 642.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In section I.2), it is stated that this procurement is a joint procurement. This is not a joint procurement it is operated by BSO PaLS on behalf of the Belfast Health and Social Care Trust. The value in V.2.4) above includes: an initial contract period of 2 years, plus an option to extend for 36 x 1-month periods (3 years). The value also includes a potential increase in services of 20 %. Social care services such as the provision of primary care talking therapies are classified under the Public Contracts Regulations as social and other specific services and fall within those services listed in Schedule 3 to the Public Contracts Regulations. This tender is therefore subject to the provisions of section 7 of the Public Contracts Regulations otherwise known as the ‘Light Touch Regime’. As such, new entrants will be allowed to apply to join the DFA. The DFA will be opened for new entrants initially within 1 month of the award and thereafter on an annual basis. Providers/applicants seeking admission as a new entrant to the DFA will be required to complete the same process as the original competition to ensure equal treatment and transparency. A new contract notice will be issued inviting interested providers to submit a response should they wish to participate in the DFA.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Procurement and Logistics Service

Armagh

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: PaLSSocialcare.Sourcing@hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312320Counselling servicesSocial work services without accommodation
85312300Guidance and counselling servicesSocial work services without accommodation
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru