Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Mandatory Dental Services (MDS) in Kent, Surrey and Sussex to NHS England and NHS Improvement (South East)
Cyhoeddwyd gan: NHS England & NHS Improvement (South East)
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

[Lot name: Dartford_Central. Notional Total UDA activity (Annual) – 21 000]

The contract includes the following services:

• mandatory dental services;

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral — this is only required for 7 000 and 21 000 UDA contract sizes;

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7 000 and 21 000 UDA contract sizes;

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children;

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access;

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) — this is only required for 21 000 UDA contract sizes;

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare;

• advice to the patient and other clinicians where appropriate.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS England & NHS Improvement (South East)

Wharf House, Medway, Wharf Road, Tonbridge

Kent

TN9 1RE

UK

Person cyswllt: Phil Fear

E-bost: scwcsu.procurement@nhs.net

NUTS: UKJ4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://in-tendhost.co.uk/scwcsu/aspx/Home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Mandatory Dental Services (MDS) in Kent, Surrey and Sussex to NHS England and NHS Improvement (South East)

Cyfeirnod: PR003284-Batch 1

II.1.2) Prif god CPV

85100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS England and NHS Improvement — South East are seeking to commission Mandatory Dental Services in the Kent, Surrey and Sussex area. The Commissioner will be contracting for the services using the standard clauses for a personal dental services agreement.

The contract term will be for a term of up to 59 months, and is due to commence from May 2020. The Commissioner has a maximum budget of GBP 4 321 997 per annum for all lots.

The procurement is split into a number of lots so as to provide maximum flexibility to both the Commissioner and bidders and interested parties may bid for one or more lots. The Commissioners seek tender responses from providers who have the capability and capacity to undertake such a contract. This procurement is being carried out by NHS South, Central and West Commissioning Support Unit (SCW) on behalf of the Commissioners.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 18 538 283.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

KSS1-1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name: Dartford_Central. Notional Total UDA activity (Annual) – 21 000]

The contract includes the following services:

• mandatory dental services;

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral — this is only required for 7 000 and 21 000 UDA contract sizes;

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7 000 and 21 000 UDA contract sizes;

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children;

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access;

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) — this is only required for 21 000 UDA contract sizes;

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare;

• advice to the patient and other clinicians where appropriate.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 (‘the Regulations’) which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the ‘Light Touch Regime’ contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

KSS1-2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Dover_Deal. Notional Total UDA activity (Annual) – 3,500]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

KSS1-3

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Dover_Dover. Notional Total UDA activity (Annual) – 21,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

KSS1-4

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Dover_Aylesham. Notional Total UDA activity (Annual) – 7,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

KSS1-5

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Swale_Faversham. Notional Total UDA activity (Annual) – 21,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

KSS1-6

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ2

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Adur_Lancing or Sompting. Notional Total UDA activity (Annual) – 3,500]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

KSS1-7

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Swale_Minster. Notional Total UDA activity (Annual) – 21,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

KSS1-8

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Brighton & Hove_Moulescoomb. Notional Total UDA activity (Annual) – 21,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

KSS1-9

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Thanet_Margate or Ramsgate. Notional Total UDA activity (Annual) – 21,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

KSS1-10

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Dover_Sandwich. Notional Total UDA activity (Annual) – 7,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Rhif y Lot 11

II.2.1) Teitl

KSS1-11

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

[Lot name - Sevenoaks_Sevenoaks. Notional Total UDA activity (Annual) – 21,000]

The Contract includes the following services:

• mandatory dental services

• urgent access appointments for patients that do not usually attend the practice and directed to the practice by 111, the Dental Helpline, out of hours services or by self-referral - this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• provide bookable appointments outside core hours – this is only required for 7,000 and 21,000 UDA contract sizes

• health improvement activities targeted at vulnerable adults and children

• dental treatment for older people in care alongside a responsibility to build relationships with local care homes to support access

• dental treatment for patients weighing over 300 kg (47 stones) - this is only required for 21,000 UDA contract sizes

• referral to other healthcare providers for advanced mandatory services or any other appropriate and necessary healthcare

• advice to the patient and other clinicians where appropriate

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 ("the Regulations") which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the "Light Touch Regime" contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 220-540734

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: KSS1-1

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Saimo Ltd

Crawley

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 665 738.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: KSS1-3

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dumbledore Dental Care Ltd

Haywards Heath

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 510 526.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: KSS1-4

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: KSS1-5

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Northern Lights Partnership Ltd

Ruislip

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 463 811.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: KSS1-6

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Teitl: KSS1-7

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dumbledore Dental Care Ltd

Haywards Heath

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 510 526.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 8

Teitl: KSS1-8

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 8

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dumbledore Dental Care Ltd

Haywards Heath

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 510 526.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 9

Teitl: KSS1-9

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dumbledore Dental Care Ltd

Haywards Heath

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 510 526.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 10

Teitl: KSS1-10

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kent Community Health NHS Foundation Trust

Maidstone

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 812 123.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 11

Teitl: KSS1-11

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

//

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Saimo Ltd

Crawley

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 554 507.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Interested parties who wish to take part in the procurement are invited to take part in an Invitation To Tender (ITT) process, based on the open procedure and designed to identify the most economically advantageous tender and therefore determine the incoming provider.

All ITT responses must be returned by 12.00 noon on Thursday 19 December 2019, at the latest.

An early engagement market notice was published in relation to this procurement in April 2019, in order to facilitate early engagement with potential providers. Please note that this previous notice was an information gathering exercise rather than a call for competition in its own right. Although those who responded to that notice will be advised that this contract notice has been published, there will be no process exemptions or preferential treatment afforded to any parties who expressed an interest at that stage.

Interested parties can access the opportunity directly by following the link below:

https://in-tendhost.co.uk/scwcsu/aspx/ProjectManage/1076

In order to access the tender documentation you will need to 'express an interest' and register on the system. Bidders are required to respond to selection questionnaire and ITT questions directly within the system and attach any requested documents separately to the placeholders provided.

On registration, please include at least two contacts to allow for access to the system in times of absence.

The services are healthcare services falling within Schedule 3 to the Public Contracts Regulations 2015 (‘the Regulations’) which are not subject to the full regime of the Regulations, but is instead governed by the ‘Light Touch Regime’ contained within Chapter 3, Section 7 of the Regulations (Regulations 74 to 77).

The tendering process will be conducted in accordance with the requirements and flexibilities provided by Articles 74 to 76 of the Directive, and Regulations 74 to 76 of the Regulations. The Authority will run a transparent tender process, treating all Bidders equally. For the avoidance of doubt, the Authority will not be bound by the Regulations or the Treaty on the Functioning of the European Union or any other regulations or legislation except for the specific parts or circumstances that apply to the procurement of these Services.

Neither the inclusion of a bidder selection stage, nor the use of any language or terms found in the Directive or Regulations, nor the description of the procedure voluntarily adopted by the authority (‘Open’, ‘Restricted’, ‘Competitive Procedure with Negotiation’, ‘Competitive Dialogue’ or any other description), nor any other indication, shall be taken to mean that the authority intends to hold itself bound by the Directive or Regulations, save by the provisions applicable to services coming within the scope of Annex XIV of the Directive/Schedule 3 of the Regulations.

The contracting authority intends to voluntarily observe the award decision notices provisions and 10 day standstill period described in Regulation 86 of the Regulations. Unsuccessful bidders will receive scores and reasons for the decision, including the characteristics and relative advantages of the winning bid and the reasons why the bidder/application was unsuccessful. Deadline for lodging of appeals should be in accordance with Regulation 87 and Regulation 91 of the Regulations.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

As described in VI.3), deadline for lodging of appeals should be in accordance with Regulation 87 and Regulation 91 of the 2015 Regulations.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: scwcsu.procurement@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85131000Dental-practice servicesDental practice and related services
85100000Health servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru