Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Reinstatement and Restoration Services for Southern Gas Networks (SGN)
Cyhoeddwyd gan: Southern Gas Networks Plc
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Southern Gas Networks PLC

St Lawrence House, Station Approach

Horley

RH6 9HJ

UK

Person cyswllt: Mike Reilly

E-bost: mike.reilly@sse.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.sgn.co.uk

I.6) Prif weithgaredd

Cynhyrchu, cludo a dosbarthu nwy a gwres

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Reinstatement and Restoration Services for Southern Gas Networks (SGN)

Cyfeirnod: 536.11.28

II.1.2) Prif god CPV

45233100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN) across six geographical lots.

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1: Isle of Wight

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233100

45233130

45233139

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKJ34

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 East Kent

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233100

45233130

45233139

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3: London and West Kent

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233100

45233130

45233139

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKI

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4: Aldershot and Oxford

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233100

45233130

45233139

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKJ1

UKJ3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Lot 4: Aldershot and Oxford

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233100

45233130

45233139

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKJ1

UKJ3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Lot 6: Solent and Poole

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233100

45233130

34929000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKK21

UKK22

UKJ3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of reinstatement and restoration services for Southern Gas Networks (SGN).

The reinstatement works include removal and approved disposal of unsuitable excavated materials, excavation (where appropriate), delivery and placement of backfill materials (where required) and surface reinstatement in verges, footways, roadways, driveways and footpaths, both in public and private ground. The works include the reinstatement of bituminous, granolithic/concrete surfaces, setts, block paving, slab and other surfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 212-521094

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2 & 3

Rhif Contract: 13512

Teitl: Southern Gas Networks PLC Reinstatement Services Framework Agreement

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4, 5 & 6

Rhif Contract: 13513

Teitl: Southern Gas Networks PLC Reinstatement Services Framework Agreement

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 13511

Teitl: Southern Gas Networks PLC Reinstatement Services Framework Agreement

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

SGN Procurement

SSE & SGN, Number One Forbury Place, 43 Forbury Road

Reading

RG1 3JH

UK

E-bost: es.procurement@sse.com

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

SGN Legal

St Lawrence House, Station Approach

Horley

RH6 9HJ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/01/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mike.reilly@sse.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45233130Construction work for highwaysConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233100Construction work for highways, roadsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233139Highway maintenance workConstruction, foundation and surface works for highways, roads
34929000Highway materialsRoad equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru