Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Rewiring and Replacement Lighting Communal Corridors and Stairwells in blocks of flats across Gwyned
Cyhoeddwyd gan: Adra (Tai) Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Rewiring and Replacement Lighting Communal Corridors and Stairwells in blocks of flats across Gwynedd for Adra (Tai) Cyfyngedig

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Adra (Tai) Cyf

PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Ffion Casey

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Rewiring and Replacement Lighting Communal Corridors and Stairwells in blocks of flats across Gwyned

2.2

Disgrifiad o'r contract

Rewiring and Replacement Lighting Communal Corridors and Stairwells in blocks of flats across Gwynedd for Adra (Tai) Cyfyngedig

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45311200 Electrical fitting work
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

140584.67 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Owen & Palmer Limited

Unit 12, Llandygai Industrial Estate,

Bangor

LL574YH

UK
www.owenandpalmer.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  11 - 01 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:107304)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 01 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45311200Electrical fitting workElectrical wiring and fitting work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC353469: Rewiring and Replacement Lighting Communal Corridors and Stairwells in blocks of flats across Gwyned
Dyddiad Cyhoeddi: 03/12/20
Dyddiad Cau: 23/12/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Adra (Tai) Cyf
JAN357074: Rewiring and Replacement Lighting Communal Corridors and Stairwells in blocks of flats across Gwyned
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Adra (Tai) Cyf

Copyright © GwerthwchiGymru