Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CYFLENWI, GOSOD, COMISIYNU A CHYNNAL A CHADW SYSTEM RHEOLI CYFATHREBIADAU INTEGREDIG (ICCS) A DATRYS
Cyhoeddwyd gan: Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys
Dyddiad Cyhoeddi: 13/01/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Heddlu Dyfed Powys yn edrych i gaffael System Rheoli Cyfathrebiadau Integredig (ICCS) a Datrysiad Rheoli Cyswllt (gan gynnwys llwyfan teleffoni) ar gyfer Ystafell Reoli’r Heddlu sydd wedi ei lleoli yn y Pencadlys, Caerfyrddin. Gan fabwysiadu egwyddor ‘cwmwl yn gyntaf’ rydym yn edrych am ICCS/Datrysiad Rheoli Cyswllt y genhedlaeth nesaf wedi ei leoli mewn cwmwl, gydag argaeledd dibynadwy, yn hawdd ei gynnal a’i gadw ac yn effeithiol sy’n cefnogi cyfathrebiadau llais a digidol amlsianel ac sydd hefyd yn rhyngwynebu gyda’r rhwydwaith Airwave cyfredol. Rhaid i’r system hefyd fod ar gael o fewn ein safle eilaidd yn ein heiddo yn Rhydaman sy’n gweithredu fel safle wrth gefn, ond gall y safle hwn hefyd gael ei ddefnyddio fel cyfleuster hyfforddi staff, digwyddiadau parhad busnes ac ati.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys

Police Headquarters, PO Box 99, Llangunnor,

Carmarthen

SA31 2PF

UK

Faye Ryan

+44 1267226540


http://www.dyfed-powys.police.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

CYFLENWI, GOSOD, COMISIYNU A CHYNNAL A CHADW SYSTEM RHEOLI CYFATHREBIADAU INTEGREDIG (ICCS) A DATRYS

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Heddlu Dyfed Powys yn edrych i gaffael System Rheoli Cyfathrebiadau Integredig (ICCS) a Datrysiad Rheoli Cyswllt (gan gynnwys llwyfan teleffoni) ar gyfer Ystafell Reoli’r Heddlu sydd wedi ei lleoli yn y Pencadlys, Caerfyrddin. Gan fabwysiadu egwyddor ‘cwmwl yn gyntaf’ rydym yn edrych am ICCS/Datrysiad Rheoli Cyswllt y genhedlaeth nesaf wedi ei leoli mewn cwmwl, gydag argaeledd dibynadwy, yn hawdd ei gynnal a’i gadw ac yn effeithiol sy’n cefnogi cyfathrebiadau llais a digidol amlsianel ac sydd hefyd yn rhyngwynebu gyda’r rhwydwaith Airwave cyfredol. Rhaid i’r system hefyd fod ar gael o fewn ein safle eilaidd yn ein heiddo yn Rhydaman sy’n gweithredu fel safle wrth gefn, ond gall y safle hwn hefyd gael ei ddefnyddio fel cyfleuster hyfforddi staff, digwyddiadau parhad busnes ac ati.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=107307 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

35710000 Command, control, communication and computer systems
35711000 Command, control, communication systems
35712000 Tactical command, control and communication systems
42961000 Command and control system
48333000 Contact management software package
72212333 Contact management software development services
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

DPP2021

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  22 - 02 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfeiriwch at y dogfennau amgaeedig i ofyn am apwyntiad i drafod y prosiect hwn ymhellach.

(WA Ref:107307)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 01 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42961000Command and control systemCommand and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment
35710000Command, control, communication and computer systemsMilitary electronic systems
35711000Command, control, communication systemsCommand, control, communication and computer systems
72212333Contact management software development servicesProgramming services of application software
48333000Contact management software packageScheduling and productivity software package
35712000Tactical command, control and communication systemsCommand, control, communication and computer systems

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
13/01/21DPP2021 Contact Managment Solution (including ICCS and Telephony) EOIEOI Brief55.45 KB11
13/01/21DPP2021 Contact Management Solution Pre-Tender Research LetterDPP2021 Letter46.54 KB10
13/01/21DPP2021 Undertaking of ConfidentialityUoC75.41 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru