Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Consultancy Services - Leisure Facilities
OCID: ocds-kuma6s-107364
ID yr Awdurdod: AA0412
Cyhoeddwyd gan: Sport Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 15/01/21
Dyddiad Cau: 05/02/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: We are seeking to engage an organisation to provide specialist management services advice, including procurement expertise and project management.
The Board has considered a range of alternative future delivery options for its National Outdoor Centre at Plas Menai in North Wales in the light of a changing sports sector and the Sport Wales strategic intents published during 2019.
The Board of Sport Wales believes that this is an exciting time for our organisation and having considered all possibilities, have concluded that it is timely to review the current market and operational business models for our National Outdoor Centre in North Wales, which could include partnerships with others that help to harness wider commercial acumen and industry expertise.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Sport Wales

National Sport Facilities, Infrastructure & Capital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Craig Nowell

+44 2920338243

craig.nowell@sport.wales

http://www.sport.wales
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sport Wales

National Sport Facilities, Infrastructure & Capital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Craig Nowell

+44 2920338243

craig.nowell@sport.wales

http://www.sport.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sport Wales

National Sport Facilities, Infrastructure & Capital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Craig Nowell

+44 2920338243

craig.nowell@sport.wales

http://www.sport.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Consultancy Services - Leisure Facilities

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

We are seeking to engage an organisation to provide specialist management services advice, including procurement expertise and project management.

The Board has considered a range of alternative future delivery options for its National Outdoor Centre at Plas Menai in North Wales in the light of a changing sports sector and the Sport Wales strategic intents published during 2019.

The Board of Sport Wales believes that this is an exciting time for our organisation and having considered all possibilities, have concluded that it is timely to review the current market and operational business models for our National Outdoor Centre in North Wales, which could include partnerships with others that help to harness wider commercial acumen and industry expertise.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=107364.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66171000 Financial consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
79400000 Business and management consultancy and related services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£35,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

See attached scoring template. On there are 8 questions to be answered relating to the tender. These questions will be utilised to assess each submission.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 02 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   23 - 02 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see attached documents

(WA Ref:107364)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Procurement of Consultancy Services - Facilities
Consultancy Tender Scoring Questions

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 01 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
04/02/21 16:55ADDED FILE: Q

Answer to a question received via email
Prif Gyswllt: craig.nowell@sport.wales
Cyswllt Gweinyddol: craig.nowell@sport.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: craig.nowell@sport.wales

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
66171000Financial consultancy servicesFinancial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN357121: Provision of Consultancy Services - Leisure Facilities
Dyddiad Cyhoeddi: 15/01/21
Dyddiad Cau: 05/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Sport Wales
MAR359753: Provision of Consultancy Services - Leisure Facilities
Dyddiad Cyhoeddi: 02/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Sport Wales

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
15/01/21 Procurement of Consultancy Services - Facilities Tender Document31.76 KB72
15/01/21 Consultancy Tender Scoring Questions Scoring Template96.59 KB55
04/02/21 Additional Question Answer to a question received via email92.72 KB18

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru