Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PR campaign - Well-being of Future Generations Act
OCID: ocds-kuma6s-117317
ID yr Awdurdod: AA48225
Cyhoeddwyd gan: Future Generations Commissioner for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 12/01/22
Dyddiad Cau: 28/01/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The FGC is seeking delivery of a media campaign that highlights this exciting legislation, specifically to new audiences including an international audience, so that people in Wales and other parts of the world understand the legislation and are encouraged to collaborate with the FGC in Wales and others, to use and or adopt it and help improve all dimensions of well-being of Wales, in Wales and through global action.
The campaign should educate on how the Act works, how it is making a difference across several policy areas in Wales and help audiences to understand how to the Act is leading to improvements in Wales’s social, cultural, environmental and economic well-being, with an aim of encouraging others to adopt a Future Generations Act or the good practice it has led to in specific policy areas.
Key Information to include in your proposal:
Please outline your experience in delivering on communications products, including any communication work around the Well-being of Future Generations Act or for the Welsh Government or similar, or in sustainable development and/or sustainability.
Please include a brief outline of your understanding of and/or commitment to the well-being goals of the Act.
Preferable outcomes would be 10 pieces of prominent coverage including print and broadcast and specifically via leading international platforms, with more than 1m monthly readership, between February and March 22, a 10% increase of traffic to our home webpage, a 40-50% increase in accounts reached across all social media platforms and 500k impressions (Twitter) between February and March 22.
In addition – we are looking for the identification of up to 10 key sustainable development policy platforms which could host thought leadership or opinion editorial articles from the Commissioner on Wales’ approach to future generations, and securing coverage in up to 5 of these platforms.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Future Generations Commissioner for Wales

Tramshed Tech, Pendyris Street,

Cardiff

CF11 6BH

UK

Sang-Jin Park

+44 2921677400


www.futuregenerations.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Future Generations Commissioner for Wales

Tramshed Tech, Pendyris Street,

Cardiff

CF11 6BH

UK


+44 2921677400


www.futuregenerations.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Future Generations Commissioner for Wales

Tramshed Tech, Pendyris Street,

Cardiff

CF11 6BH

UK


+44 2921677400


www.futuregenerations.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

PR campaign - Well-being of Future Generations Act

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The FGC is seeking delivery of a media campaign that highlights this exciting legislation, specifically to new audiences including an international audience, so that people in Wales and other parts of the world understand the legislation and are encouraged to collaborate with the FGC in Wales and others, to use and or adopt it and help improve all dimensions of well-being of Wales, in Wales and through global action.

The campaign should educate on how the Act works, how it is making a difference across several policy areas in Wales and help audiences to understand how to the Act is leading to improvements in Wales’s social, cultural, environmental and economic well-being, with an aim of encouraging others to adopt a Future Generations Act or the good practice it has led to in specific policy areas.

Key Information to include in your proposal:

Please outline your experience in delivering on communications products, including any communication work around the Well-being of Future Generations Act or for the Welsh Government or similar, or in sustainable development and/or sustainability.

Please include a brief outline of your understanding of and/or commitment to the well-being goals of the Act.

Preferable outcomes would be 10 pieces of prominent coverage including print and broadcast and specifically via leading international platforms, with more than 1m monthly readership, between February and March 22, a 10% increase of traffic to our home webpage, a 40-50% increase in accounts reached across all social media platforms and 500k impressions (Twitter) between February and March 22.

In addition – we are looking for the identification of up to 10 key sustainable development policy platforms which could host thought leadership or opinion editorial articles from the Commissioner on Wales’ approach to future generations, and securing coverage in up to 5 of these platforms.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=117317.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79340000 Advertising and marketing services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£30-33k + VAT (if applicable)

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

We welcome applications from interested individuals, organisations or consortia.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     28 - 01 - 2022  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   04 - 02 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Full specification document (in Welsh and English) is downloadable from the 'Additional Documents' section.

(WA Ref:117317)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

12-01-22 Request for PR campaign proposals - WFGA Showing What's Possible (002)
12-01-22 Request for PR campaign proposals - WFGA Showing What's Possible CY (002)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 01 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79340000Advertising and marketing servicesMarket and economic research; polling and statistics

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN384906: PR campaign - Well-being of Future Generations Act
Dyddiad Cyhoeddi: 12/01/22
Dyddiad Cau: 28/01/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Future Generations Commissioner for Wales
FEB387697: PR campaign - Well-being of Future Generations Act
Dyddiad Cyhoeddi: 07/02/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Future Generations Commissioner for Wales

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
12/01/22 12-01-22 Request for PR campaign proposals - WFGA Showing What's Possible (002) Specification in English43.56 KB10
12/01/22 12-01-22 Request for PR campaign proposals - WFGA Showing What's Possible CY (002) Specification in Welsh42.21 KB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru