Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

ITT PDZ Project Evaluation and Summative Assessment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Ionawr 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Ionawr 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-128314
Cyhoeddwyd gan:
Celtic Sea Power Limited
ID Awudurdod:
AA80992
Dyddiad cyhoeddi:
20 Ionawr 2023
Dyddiad Cau:
09 Chwefror 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

ERDF funded projects are contractually required to produce an evaluation in the form of a “Summative Assessment” at least three months prior to the final grant claim to demonstrate how the project has performed against its stated objectives, outputs and outcomes. A summative assessment plan is also required within the first three to six months of the grant funding agreement being signed; this has been prepared. The successful supplier will be required to deliver, within the guidance and timescales referred to elsewhere in the ITT: • A review of the prepared summative assessment plan (M&E Plan Appendix 2), to incorporate data monitoring requirements and/or recommendations • A summative assessment delivery plan. This should include a table outlining planned tasks and activity timeframes to enable completion of the Draft report by 31st March 2023, and Final report by 31st May 2023. • A summative assessment draft and final reports in accordance with the project timescales; final report to include A final project report and executive summary with a table outlining programme delivery against outputs and outcomes, key findings, lessons learned and implications for programme legacy. All the necessary information and documents will be made available to the successful supplier on award; the logic model is at Appendix 3. The project team will consider any suggestions or recommendations that the successful supplier may make regarding data monitoring. The successful supplier will be expected to consult with the project team and with stakeholders / beneficiaries as appropriate, and also to undertake any research that may be relevant and appropriate.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Celtic Sea Power Limited

Chi Gallos, North quay,

Hayle

TR27 4DD

UK

Nigel Jones

+44 1736800290www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ITT PDZ Project Evaluation and Summative Assessment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

ERDF funded projects are contractually required to produce an evaluation in the form of a “Summative Assessment” at least three months prior to the final grant claim to demonstrate how the project has performed against its stated objectives, outputs and outcomes. A summative assessment plan is also required within the first three to six months of the grant funding agreement being signed; this has been prepared.

The successful supplier will be required to deliver, within the guidance and timescales referred to elsewhere in the ITT:

• A review of the prepared summative assessment plan (M&E Plan Appendix 2), to incorporate data monitoring requirements and/or recommendations

• A summative assessment delivery plan. This should include a table outlining planned tasks and activity timeframes to enable completion of the Draft report by 31st March 2023, and Final report by 31st May 2023.

• A summative assessment draft and final reports in accordance with the project timescales; final report to include A final project report and executive summary with a table outlining programme delivery against outputs and outcomes, key findings, lessons learned and implications for programme legacy.

All the necessary information and documents will be made available to the successful supplier on award; the logic model is at Appendix 3. The project team will consider any suggestions or recommendations that the successful supplier may make regarding data monitoring. The successful supplier will be expected to consult with the project team and with stakeholders / beneficiaries as appropriate, and also to undertake any research that may be relevant and appropriate.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=128314.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79200000 Accounting, auditing and fiscal services
79210000 Accounting and auditing services
79212000 Auditing services
89 Swansea Bay City Deal
99 Pembrokeshire Demonstration Zone (PDZ)
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£25,000 excluding VAT.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Tenderers must comply with requirements as set out in the ITT and Consultancy Agreement.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PDZQ-CSP-020-20012023

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 02 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   13 - 02 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:128314)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: ERDF & Swansea Bay City Deal

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Summative Assessment_PDZ_ITT_Issue
Appendix 1_PDZ Phase 2 Business Plan Final V7_Aug19
Appendix 2 - PDZ - FBC Update - Nov 20
Appendix 3_PDZ Phase 2 ME Plan_V2
Appendix 4 Pembrokeshire Demo Zone - OLT FINAL - 020715
Appendix 6_11_2022 Consultancy Agreement CSP

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 01 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79000000 Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch Gwasanaethau eraill
79210000 Gwasanaethau cyfrifyddu ac archwilio Gwasanaethau cyfrifyddu, archwilio a chyllidol
79200000 Gwasanaethau cyfrifyddu, archwilio a chyllidol Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch
79212000 Gwasanaethau eiriolaeth Gwasanaethau cyfrifyddu ac archwilio

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
20 Ionawr 2023
Dyddiad Cau:
09 Chwefror 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Celtic Sea Power Limited
Dyddiad cyhoeddi:
21 Chwefror 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Celtic Sea Power Limited
Dyddiad cyhoeddi:
20 Gorffennaf 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Celtic Sea Power Limited

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf513.52 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx119.34 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf210.84 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf315.33 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf677.92 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf440.91 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.