Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ITT PDZ Project Evaluation and Summative Assessment
OCID: ocds-kuma6s-128314
ID yr Awdurdod: AA80992
Cyhoeddwyd gan: Celtic Sea Power Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 20/01/23
Dyddiad Cau: 09/02/23
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: ERDF funded projects are contractually required to produce an evaluation in the form of a “Summative Assessment” at least three months prior to the final grant claim to demonstrate how the project has performed against its stated objectives, outputs and outcomes. A summative assessment plan is also required within the first three to six months of the grant funding agreement being signed; this has been prepared.
The successful supplier will be required to deliver, within the guidance and timescales referred to elsewhere in the ITT:
• A review of the prepared summative assessment plan (M&E Plan Appendix 2), to incorporate data monitoring requirements and/or recommendations
• A summative assessment delivery plan. This should include a table outlining planned tasks and activity timeframes to enable completion of the Draft report by 31st March 2023, and Final report by 31st May 2023.
• A summative assessment draft and final reports in accordance with the project timescales; final report to include A final project report and executive summary with a table outlining programme delivery against outputs and outcomes, key findings, lessons learned and implications for programme legacy.
All the necessary information and documents will be made available to the successful supplier on award; the logic model is at Appendix 3. The project team will consider any suggestions or recommendations that the successful supplier may make regarding data monitoring. The successful supplier will be expected to consult with the project team and with stakeholders / beneficiaries as appropriate, and also to undertake any research that may be relevant and appropriate.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Celtic Sea Power Limited

Chi Gallos, North quay,

Hayle

TR27 4DD

UK

Nigel Jones

+44 1736800290www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ITT PDZ Project Evaluation and Summative Assessment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

ERDF funded projects are contractually required to produce an evaluation in the form of a “Summative Assessment” at least three months prior to the final grant claim to demonstrate how the project has performed against its stated objectives, outputs and outcomes. A summative assessment plan is also required within the first three to six months of the grant funding agreement being signed; this has been prepared.

The successful supplier will be required to deliver, within the guidance and timescales referred to elsewhere in the ITT:

• A review of the prepared summative assessment plan (M&E Plan Appendix 2), to incorporate data monitoring requirements and/or recommendations

• A summative assessment delivery plan. This should include a table outlining planned tasks and activity timeframes to enable completion of the Draft report by 31st March 2023, and Final report by 31st May 2023.

• A summative assessment draft and final reports in accordance with the project timescales; final report to include A final project report and executive summary with a table outlining programme delivery against outputs and outcomes, key findings, lessons learned and implications for programme legacy.

All the necessary information and documents will be made available to the successful supplier on award; the logic model is at Appendix 3. The project team will consider any suggestions or recommendations that the successful supplier may make regarding data monitoring. The successful supplier will be expected to consult with the project team and with stakeholders / beneficiaries as appropriate, and also to undertake any research that may be relevant and appropriate.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=128314.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79200000 Accounting, auditing and fiscal services
79210000 Accounting and auditing services
79212000 Auditing services
89 Swansea Bay City Deal
99 Pembrokeshire Demonstration Zone (PDZ)
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£25,000 excluding VAT.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Tenderers must comply with requirements as set out in the ITT and Consultancy Agreement.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PDZQ-CSP-020-20012023

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 02 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   13 - 02 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:128314)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: ERDF & Swansea Bay City Deal

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Summative Assessment_PDZ_ITT_Issue
Appendix 1_PDZ Phase 2 Business Plan Final V7_Aug19
Appendix 2 - PDZ - FBC Update - Nov 20
Appendix 3_PDZ Phase 2 ME Plan_V2
Appendix 4 Pembrokeshire Demo Zone - OLT FINAL - 020715
Appendix 6_11_2022 Consultancy Agreement CSP

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 01 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79210000Accounting and auditing servicesAccounting, auditing and fiscal services
79200000Accounting, auditing and fiscal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79212000Auditing servicesAccounting and auditing services
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN424780: ITT PDZ Project Evaluation and Summative Assessment
Dyddiad Cyhoeddi: 20/01/23
Dyddiad Cau: 09/02/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Celtic Sea Power Limited
FEB428541: ITT PDZ Project Evaluation and Summative Assessment
Dyddiad Cyhoeddi: 21/02/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Celtic Sea Power Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/01/23 Summative Assessment_PDZ_ITT_Issue ITT PDZ Summative Assessment513.52 KB26
20/01/23 Appendix 1_PDZ Phase 2 Business Plan Final V7_Aug19 Appendix 1 PDZ Phase 2 Business Plan440.91 KB21
20/01/23 Appendix 2 - PDZ - FBC Update - Nov 20 Appendix 2 PDZ Full Business Case Update677.92 KB14
20/01/23 Appendix 3_PDZ Phase 2 ME Plan_V2 Appendix 3 PDZ Phase 2 Monitoring & Evaluation Plan315.33 KB13
20/01/23 Appendix 4 Pembrokeshire Demo Zone - OLT FINAL - 020715 Appendix 4 PDZ Operation Logic Table210.84 KB14
20/01/23 Appendix 6_11_2022 Consultancy Agreement CSP Appendix 6 CSP Consultancy Agreement119.34 KB16

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru