Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024
OCID: ocds-kuma6s-128608
ID yr Awdurdod: AA0001
Cyhoeddwyd gan: Adra (Tai) Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 30/01/23
Dyddiad Cau: 06/03/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Please refer to Tender Documents

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Adra (Tai) Cyf

Caffael , PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Adra (Tai) Cyf

Caffael , PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Adra (Tai) Cyf

Caffael , PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Caffael

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Cyfeiriwch at y Dogfennaeth Tendro / Please refer to Tender Documents

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=128608.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45211310 Bathrooms construction work
45310000 Electrical installation work
45421151 Installation of fitted kitchens
45453100 Refurbishment work
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

98 AIN 23

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     27 - 02 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 03 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:128608)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Tender documents

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  30 - 01 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
02/02/23 13:14ADDED FILE: Dogfennau Tendr Cymraeg / Welsh Tender Documents

Dogfennau Tendr Cymraeg / Welsh Tender Documents
10/02/23 10:27Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 27/02/2023 12:00 to 06/03/2023 12:00.

Request for extension
10/02/23 10:27Question and Answers deadline change

The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 13/02/2023 12:00
New question submission deadline: 20/02/2023 12:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
Prif Gyswllt: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: caffael@adra.co.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45211310Bathrooms construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN425938: AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024
Dyddiad Cyhoeddi: 30/01/23
Dyddiad Cau: 06/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Adra (Tai) Cyf
NOV457999: AM 318 Internals Phase 1 - 2023-2024
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Adra (Tai) Cyf

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
30/01/23 Tender documents Dogfennaeth Tendro / Tender Documents50.39 MB27
02/02/23 Cymraeg Dogfennau Tendr Cymraeg / Welsh Tender Documents 3.32 MB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru