Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Provision of Learning Technologist

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 09 Ionawr 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 09 Ionawr 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134869
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
09 Ionawr 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a partner to collaborate on the introduction and implementation of modern and inclusive learning technology solutions that enhance our operational effectiveness. Our goal is to enhance training / learning methodologies whilst improving accessibility and fostering a continuous learning and immersive environment for our operational personnel. We invite suitably experienced vendors to submit proposals that align with our Aims and Objectives. Please see ITT Part 1 in the additional documents area for further details.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement , Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Helen Rees

+44 3706060699


http://www.mawwfire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Learning Technologist

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a partner to collaborate on the introduction and implementation of modern and inclusive learning technology solutions that enhance our operational effectiveness. Our goal is to enhance training / learning methodologies whilst improving accessibility and fostering a continuous learning and immersive environment for our operational personnel. We invite suitably experienced vendors to submit proposals that align with our Aims and Objectives.

Please see ITT Part 1 in the additional documents area for further details.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
73000000 Research and development services and related consultancy services
75250000 Fire-brigade and rescue services
75251000 Fire-brigade services
80000000 Education and training services
80400000 Adult and other education services
80420000 E-learning services
80500000 Training services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


MWT31
1 Step North

19 Mardon Park, Baglan,

Port Talbot

SA127AX

UK

Andries Pretorioushttps://www.onestepnorth.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT31

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  08 - 12 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:137883)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  09 - 01 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
75250000 Brigâd dân a gwasanaethau achub Darparu gwasanaethau i’r gymuned
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
80400000 Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
75251000 Gwasanaethau brigâd dân Brigâd dân a gwasanaethau achub
80420000 Gwasanaethau e-ddysgu Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
72000000 Gwasanaethau TG: ymgynghori, datblygu meddalwedd, y Rhyngrwyd a chymorth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig
73000000 Gwasanaethau ymchwil a datblygu a gwasanaethau ymgynghori cysylltiedig Ymchwil a Datblygu
48000000 Systemau pecynnau meddalwedd a gwybodaeth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
16 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
09 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.