Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Solar Shading Servicing and Maintenance

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 10 Ionawr 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 07 Mawrth 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-137898
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
10 Ionawr 2024
Dyddiad Cau:
06 Mawrth 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a supplier to undertake the servicing and maintenance of its Shadow Glass LS2 System located at its Headquarters in Carmarthen (Lime Grove Avenue, Carmarthen, SA31 1SP). Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are looking to put a contract in place for 3 years with an option to extend for an additional 24 months, at 12 month intervals.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

David Williams

+44 3706060699

procurement@mawwfire.gov.uk

+44 1267220562
http://www.mawwfire.gov.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Solar Shading Servicing and Maintenance

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a supplier to undertake the servicing and maintenance of its Shadow Glass LS2 System located at its Headquarters in Carmarthen (Lime Grove Avenue, Carmarthen, SA31 1SP).

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are looking to put a contract in place for 3 years with an option to extend for an additional 24 months, at 12 month intervals.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=137898.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
42512520 Louvres
50700000 Repair and maintenance services of building installations
50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50711000 Repair and maintenance services of electrical building installations
50712000 Repair and maintenance services of mechanical building installations
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
79993000 Building and facilities management services
79993100 Facilities management services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see documents attached

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWITQ58

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     07 - 02 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   04 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:137898)

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=137898

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITQ-Part-1
ITQ-Part-2
Appendix-A-MAWWFRA-Contract-Terms-and-Conditions-for-Goods-and-Services
Appendix-B-Welsh-Language-Standards-Questionnaire
Contractors-Management-of-Contractors-Procedure
Contractors-Safety-Guidelines-Booklet

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 01 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
09332000 Cyfarpar solar Ynni solar
50800000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw amrywiol Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw
50700000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw
50712000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod mecanyddol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau
50710000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod adeiladau
50711000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau
79993000 Gwasanaethau rheoli adeiladau a chyfleusterau Amrywiol wasanaethau sy’n gysylltiedig â busnes
79993100 Gwasanaethau rheoli cyfleusterau Gwasanaethau rheoli adeiladau a chyfleusterau
42512520 Lwferau Gwaith gosod systemau aerdymheru
09331200 Modiwlau ffotofoltaidd solar Paneli solar

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
07/03/2024 10:59
Notice Cancelled
This notice has been cancelled. The original deadline date of 07/02/2024 is no longer applicable.

No bids received.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx148.32 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx149.25 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf90.25 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf333.63 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx117.18 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.