Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Supply of Wood Pellets Framework
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 06/07/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: National Procurement Service wishes to implement a Framework for the Supply of Wood Pellets.

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Construction & Facilities Management Category

Jonathan Rogers

+44 3007900170

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

City and County of Swansea Council

Torfaen County Borough Council

Vale of Glamorgan Council

Wrexham County Borough Council

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff University

Cardiff Metropolitan University

Glyndwr University

Swansea University

Trinity Saint David University

University of South Wales

University of Wales Registry

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Harlech

Coleg Sir Gar

Coleg y Cymoedd

Gower College Swansea

Grwp Llandrillo Menai

NPTC Group

Pembrokeshire College

St Davids Catholic College

The College Ystrad Mynach

Police and Crime Commissioners for Dyfed Powys

Police and Crime Commissioners for Gwent

Police and Crime Commissioners for North Wales

Police and Crime Commissioners for South Wales

Mid & West Wales Fire & Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

South Wales Fire & Rescue Service

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda University Health Board

Powys Health Board

Public Health Wales

Velindre NHS Trust

Welsh Ambulance Service Trust

National Assembly for Wales

Welsh Government

Arts Council of Wales

Care Council of Wales

HEFCW

National Library for Wales

National Museum of Wales

Natural Resources Wales

Sport Wales

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Family HA (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc-Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valleys Homes

Mid Wales Housing Association

Monmouthshire Housing

Newport City Homes

Newydd Housing Association

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon

Tai Ceredigion

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast

Wales & West Housing

Derwen Cymru

Adran II.B: Amcan y Contract(CYFLENWADAU NEU WASANAETHAU)

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Supply of Wood Pellets Framework

II.2)

Math o gontract a'r man cyflawni neu berfformio.

Blwch wedi'i dicio

Wales - Cymru

UKL

II.3)

Disgrifiad byr o natur a maint y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

National Procurement Service wishes to implement a Framework for the Supply of Wood Pellets.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=29672.

800000GBP
Ie

II.4)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

II.5)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau

  22 - 12 - 2015

II.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Ie

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfa gymunedol

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

The purpose of this notice is to notify the market of the forthcoming proposed tender opportunity for the NPS Supply of Wood Pellets Framework which is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS). NPS acts on behalf of the public sector in Wales to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The vision for the creation of NPS was "to transform public procurement in Wales to world class collaboration, leading changes which improve public services and drive economic renewal through practical leadership and harnessing professional skills and technology to make a lasting and substantial step change in Welsh public sector procurement".

NPS was launched by Ministers on 21 November 2013 and meets a Programme for Government commitment and addresses the recommendations of both 'Buying Smarter in Tougher Times' and the McClelland Review. NPS is an independent organisation, 'hosted' by Welsh Government and the contracting party will be the Welsh Ministers.

NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Supply of Wood Pellets. This Framework will be replacing the Welsh Purchasing Consortium's Wood Pellets Framework and will be made available to use by all members of NPS. The lotting structure of this Framework is to be confirmed.

(WA Ref:29672)

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  06 - 07 - 2015

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

I)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael gwybodaeth bellachNational Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK


+44 3007900170http://npswales.gov.uk

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
09111400Wood fuelsCoal and coal-based fuels

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru