Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Provision of Rock Salt Framework
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 24/07/15
Dyddiad Cau: 18/08/15
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The National Procurement Service wishes to establish a collaborative agreement for the provision of a Rock Salt Framework for the Welsh Public Sector. Areas included in this framework are:
- Provision of Rock Salt
- Provision of Marine Salt
- Provision of PDV Salt
- Provision of innovative or specialist de-icing products
This Framework will be made available to the Customers of the National Procurement Service (NPS), which currently comprises of 73 Welsh public sector organisations.
In addition, the Framework will also be available to the organisations that are clearly referenced within the ITT documentation.
NPS is hosted by the Welsh Government and aims to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services by "buying once for Wales".
NOTE: The authority is using eTenderWales to carry out this procurement process.
NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at
http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=24328
CPV: 14410000, 34927100, 14000000, 24951310.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk

+44 3007900170http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

www.etenderwales.bravosolution.co.uk

www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

City and County of Swansea Council

Torfaen County Borough Council

Vale of Glamorgan Council

Wrexham County Borough Council

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff University

Cardiff Metropolitan University

Glyndwr University

Swansea University

Trinity Saint David University

University of South Wales

University of Wales Registry

Police and Crime Commissioners for Dyfed Powys

Police and Crime Commissioners for Gwent

Police and Crime Commissioners for North Wales

Police and Crime Commissioners for South Wales

Mid & West Wales Fire & Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

South Wales Fire & Rescue Service

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Harlech

Coleg Sir Gar

Coleg y Cymoedd

Gower College Swansea

Grwp Llandrillo Menai

NPTC Group

Pembrokeshire College

St David's Catholic College

The College Merthyr Tydfil

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda Health Board

Powys Health Board

Public Health Wales

Velindre NHS Trust

Welsh Ambulance Service Trust

National Assembly for Wales

Welsh Government

Arts Council for Wales

Care Council for Wales

HEFCW

National Library for Wales

National Museum of Wales

National Resources Wales

Sports Wales

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Family HA (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc-Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valleys Homes

Mid Wales Housing Association

Monmouthshire Housing

Newport City Homes

Newydd Housing Association

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon

Tai Ceredigion

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast

Wales & West Housing

Derwen Cymru

Welsh Public Sector Organisations named in the ITT

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Provision of Rock Salt Framework

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Wales - CymruUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

60

Hyd y cytundeb fframwaith

48

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

20000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

The National Procurement Service wishes to establish a collaborative agreement for the provision of a Rock Salt Framework for the Welsh Public Sector. Areas included in this framework are:

- Provision of Rock Salt

- Provision of Marine Salt

- Provision of PDV Salt

- Provision of innovative or specialist de-icing products

This Framework will be made available to the Customers of the National Procurement Service (NPS), which currently comprises of 73 Welsh public sector organisations.

In addition, the Framework will also be available to the organisations that are clearly referenced within the ITT documentation.

NPS is hosted by the Welsh Government and aims to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services by "buying once for Wales".

NOTE: The authority is using eTenderWales to carry out this procurement process.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at

http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=24328

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=30367

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14410000
34927100
14000000
24951310

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

20000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

There will be an option to extend the Framework for a further period of 12 months

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

33

Nifer yr adnewyddiadau posibl

1

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

12

II.3)

Hyd y contract neu derfyn amser ar gyfer ei gwblhau

  05 - 10 - 2015   04 - 10 - 2018

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

As set out in the Invitation to Tender (ITT).

The awarding authority reserves the right to request parent company and/or other guarantees of performance and financial liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

As set out in the Invitation to Tender (ITT).

Payment terms will be indicated in the contract documents. Tenders to be priced in Sterling. Payment to be made in Sterling only.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

None specified. Save that in the case of a partnership or consortium or other group of more than one legal entity

bidding together, the contract will be with either (1) all bidders on the basis of joint and several liability, or (2) with one

or more of the parties acting as 'prime contractor' (and where more than one, on a joint and several liability basis).

Where the contract is with a special purpose company with separate legal personality established for the project, the

contracting authority will require sufficient guarantees to be given by participants in that company or their parents.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:

(1) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in providing any information required, may be declared ineligible and not selected to continue with this procurement process.

The Invitation to Tender documentation (ITT) will provide the details.

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:

Please see information contained within the ITT.
III.2.3)

Capasiti technegol


Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:

Please see information contained within the ITT.
III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-CFM-0018-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2015/S 108-195438   05 - 06 - 2015

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  18 - 08 - 2015   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

  18 - 11 - 2015

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau  18 - 08 - 2015   14:00
www.etenderwales.bravosolution.co.uk

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

National Procurement Service has adopted Constructionline, the UK Government certification service for construction-related contractors, consultants and material suppliers to reduce the administration burden on suppliers wishing to apply for this opportunity. Tenderers do not need to be a member of Constructionline to bid for this Tender.

If you are already registered with Constructionline, you will not need to complete our full Qualification stage – simply supply your Constructionline membership number and complete the Additional Questions section as signposted.

Please ensure you log-in to your Constructionline profile and confirm the information they hold on your company is accurate. You must do this by 12 August 2015 to ensure any changes can be made to your information prior to the closing date of this notice. Please contact Seonaid Culliford on 07801 136626 or seonaid.culliford@capita.co.uk for assistance.

Bidders not registered with Constructionline may wish to do so as this will simplify the pre-qualification process. To register in relation to this contract notice please contact Steve Cremer on 07753 440602 or steve.cremer@capita.co.uk. You will need to start the registration process as soon as possible and ensure that you achieve a fully registered status by 10 August 2015.

Suppliers not registered with Constructionline will not be precluded from expressing an interest in this contract notice but will need to demonstrate that they meet the pre-qualification requirements, through the completion of a full questionnaire.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Details about Community Benefits can be found in the Specification (ITT: Section 4).

(WA Ref:30367)

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  24 - 07 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

01     Lot 1A 6.3MM Rock Salt

1)

Disgrifiad Byr

6.3MM Rock Salt

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
34927100
24951310

3)

Maint neu gwmpas

All Wales covering all Welsh Public Sector Organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

02     Lot 1B 10MM Rock Salt

1)

Disgrifiad Byr

10MM Rock Salt

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
34927100
24951310

3)

Maint neu gwmpas

All Wales Zone covering all Welsh public sector organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

03     Lot 1C Marine Salt

1)

Disgrifiad Byr

Marine Salt

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
34927100
24951310

3)

Maint neu gwmpas

All Wales covering all Welsh public sector organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

04     Lot 1D PDV Salt

1)

Disgrifiad Byr

PDV Salt

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
24951310
34927100

3)

Maint neu gwmpas

All Wales covering all Welsh public sector organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

05     Lot 2A Specialist Requirements - Calcium Chloride

1)

Disgrifiad Byr

Specialist Requirements - Calcium Chloride.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14410000
14000000
34927100
24951310

3)

Maint neu gwmpas

All Wales covering all Welsh Public Sector Organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

06     Lot 2B Specialist Requirements - Potassium Acetate

1)

Disgrifiad Byr

Specialist Requirements - Potassium Acetate

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
24951310
34927100

3)

Maint neu gwmpas

All Wales covering all Welsh Public Sector Organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

07     Lot 2C Specialist Requirements - Liquid Agricultural By Product

1)

Disgrifiad Byr

Specialist Requirements - Liquid Agricultural By Product

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
24951310
34927100

3)

Maint neu gwmpas

All Wales covering all Welsh Public Sector Organisations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

36

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiauGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
24951310De-icing agentsGreases and lubricants
14000000Mining, basic metals and related productsMining and Ores
34927100Road saltToll equipment
14410000Rock saltSalt and pure sodium chloride

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL095290: NPS Provision of Rock Salt Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 24/07/15
Dyddiad Cau: 18/08/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
OCT107690: NPS Provision of Rock Salt Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 22/10/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru