Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Construction Consultancy Additional Services Framework - Phase 3
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 27/07/15
Dyddiad Cau: 26/08/15
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.
The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a Framework Agreement for the provision of Construction Consultancy Additional Services
Tenderers are invited to bid to become a member of the Framework Agreement, comprising the following disciplines:
1. Geotechnical Consultancy
2. Ground and Water Contamination Consultancy
3. Utility Consultancy
4. Master Planning/Urban Design
5. Nuclear Consultancy
6. Health and Safety Consultancy
7. Archaeological/Cultural Heritage Consultancy
8. CEEQUAL Assessments
9. Facilities Management Consultancy
10. Residential Development Professional Services
CPV: 71311000, 71332000, 90733700, 65000000, 71400000, 71317210, 71351914, 79993100, 70111000.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


The Welsh Ministers (National Procurement Service)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Professional Services Category

+44 3007900170

NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The framework will be available to use by NPS member organisations http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en . In addition the framework can also be used by Welsh Public sector organisations identified within the Invitation to Tender (ITT) documents.

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Construction Consultancy Additional Services Framework - Phase 3

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

12

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Across WalesUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

350

Hyd y cytundeb fframwaith

48

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

2000000060000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a Framework Agreement for the provision of Construction Consultancy Additional Services

Tenderers are invited to bid to become a member of the Framework Agreement, comprising the following disciplines:

1. Geotechnical Consultancy

2. Ground and Water Contamination Consultancy

3. Utility Consultancy

4. Master Planning/Urban Design

5. Nuclear Consultancy

6. Health and Safety Consultancy

7. Archaeological/Cultural Heritage Consultancy

8. CEEQUAL Assessments

9. Facilities Management Consultancy

10. Residential Development Professional Services

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=29569

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311000
71332000
90733700
65000000
71400000
71317210
71351914
79993100
70111000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

The range of services covered by the framework are described within Annex B - Information About Lots.

The framework will be let for a period of 48 months with the option to implement a break clause after 24 months and 36 months as described within the ITT documentation.

2000000060000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

As set out in the Invitation to Tender (ITT).

The awarding authority reserves the right to request parent company and/or other guarantees of performance and financial liability

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

As set out in the Invitation to Tender (ITT).

Payment terms will be indicated in the contract documents. Tenders to be priced in Sterling. Payment to be made in Sterling only.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

None specified. Save that in the case of a partnership or consortium or other group of more than one legal entity bidding together, the contract will be with either (1) all bidders on the basis of joint and several liability, or (2) with one or more of the parties acting as 'prime contractor' (and where more than one, on a joint and several liability basis). Where the contract is with a special purpose company with separate legal personality established for the project, the contracting authority will require sufficient guarantees to be given by participants in that company or their parents.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol

III.2.3)

Capasiti technegol

III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-PS-0028-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2014/S 233-410692   03 - 12 - 2014

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  26 - 08 - 2015   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Invitation to Tender (ITT) documentation can be accessed via https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click "Forgot your password?"

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

HOW TO FIND THE ITT:

- Once logged in you must click on 'ITTs Open to all Suppliers'.

- The etender references for this framework are:

Project:30668

MANDATORY ITTs

The following ITTs must be completed by ALL Tenderers:

itt_48614 - Qualification questionnaire

itt_48615 - Generic questionnaire

ITT's SPECIFIC TO EACH SUBJECT AREA

The following ITTs must be completed by Tenderers wishing to bid for each subject area:

itt_48616 – Geotechnical Consultancy

itt_48617 – Ground and Water Contamination Consultancy

itt_48618 – Utility Consultancy

itt_48619 – Master Planning/Urban Design Consultancy

itt_48620 – Nuclear Consultancy

itt_48621 – Health and Safety Consultancy

itt_48622 – Archaeological and Cultural Heritage Consultancy

itt_48623 – CEEQUAL Assessments

itt_48624 – Facilities Management Consultancy

itt_48625 – Residential Development Professional Services

- Click on the title to access summary details of the ITT. If you are still interested in submitting a tender, click the 'Express an Interest button'. This will move the ITT from the 'Open to all Suppliers' area to the 'My ITT's' on the home page.

- You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the 'Attachments' area.

If you have any queries regarding the requirements please message using the e-tenderwales message portal. If you are seeking help on using the etenderwales system please email the bravo solutions helpdesk at help@bravosolution.co.uk or 0800 3684852

If you require the documentation in an alternative format, please use the 'Messages' area to contact the buyer directly, who will be able to provide a more suitable format. For example, Braille, Large Print, Word Document or Audio format.

(WA Ref:29569)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Details about Community Benefits can be found in the ITT documentation

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  27 - 07 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Geotechnical Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Geotechnical Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71332000

3)

Maint neu gwmpas

- Production of Geotechnical Assessments utilising desk study techniques.

- Preparation of detailed Geotechnical reports, both factual and interpretive

- Geotechnical Surveys and Investigations

- Soakaway and Permeability Surveys and Investigations

- Design advice

- Project Briefs

- Specifications

- Cost estimates

- Provide affordable and sustainable designs and advice having regard to all current standards and regulations

- Provide the client with plans and associated documents, including calculations to achieve a cost effective solutions as appropriate for the project

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Consider other Geotechnical issues

- Geotechnical advice, assessments and implementation

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / investigation works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

10     Residential Development Professional Services

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the Framework Residential Development Professional Services Consultancies to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

70111000

3)

Maint neu gwmpas

- Strategic advice on residential development sites, including cost – effective ways of bringing residential and mixed-use sites to the market.

- Phasing strategies and option analyses for disposals.

- Transactional experience in residential development land within the subject regions.

- Advice on appropriate development land mixes.

- Knowledge and experience of the new-build residential sector.

- Local market – based analyses.

- Development and disposal strategies.

- A combination of proven local expertise and the specialised knowledge.

- Valuation reports compliant with RICS standards.

- Strategic advice, including procurement and disposal of development.

- Development consultancy and advice

- Sales and disposals of interests in land,

- Acquisition of interests in land including easements,

- Property appraisals,

- Red Book valuations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Ground and Water Contamination Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Ground and Water Contamination Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

90733700

3)

Maint neu gwmpas

- Production of Contamination Assessments utilising desk study techniques.

- Preparation of detailed contamination assessments utilising acquired data for soil, groundwater and surface water and incorporating risk assessments to an appropriate level

- Design guides and design codes

- Soil and groundwater Surveys and Investigations

- Design advice

- Preparation of Conceptual Site Models

- Project Briefs

- Specifications

- Cost estimates

- Provide affordable and sustainable designs and advice having regard to all current standards and regulations

- Provide the client with plans and associated documents, including calculations to achieve a cost effective solutions as appropriate for the project

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Consider other environmental issues

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / investigation works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health & Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Utility Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Utility Consultancy Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

65000000

3)

Maint neu gwmpas

- Production of Affordable and Sustainable Utility Studies, including Outline and Detailed Studies

- Appraisal work

- Contacting any / all Utility Provider (National / Local) to obtain detailed locations of apparatus, including utility maps & plans

- Provision of collated apparatus location plans

- Detailed assessment of utility capacities from all sources (including the assessment of the potential cost and timescales to implement)

- Comparison of available Utility Provider

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value Recommend appropriate mitigation measures e.g. resilient techniques

- Calculations and modelling to quantify the utility requirements including any offsite impacts

- Cost Estimates

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

4     Master Planning/Urban Design Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Master Planning / Urban Design Consultants Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71410000

3)

Maint neu gwmpas

- If required take on the role of “Principal Designer” in accordance with CDM 2015 Regulations.

- Production of Master Planning / Urban Design concepts

- 3D Visualisation plans / concepts

- Design advice

- Project Briefs

- Specifications

- Cost estimates

- Provide affordable and sustainable designs and advice having regard to all current standards and regulations

- Provide the client with plans and associated documents, including calculations to achieve a cost effective solutions as appropriate for the project

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Consider other master planning issues

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, of survey works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

5     Nuclear Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Nuclear Consultancy practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

98113100

3)

Maint neu gwmpas

- If required take on the role of “Principal Designer” in accordance with CDM 2015 Regulations.

- Project briefs

- Specifications

- Infrastructure design

- Software

- Event analysis/investigation (fault studies; post incident investigation and justification of continued operation)

- Engineering analysis (fluids, structural integrity, thermal hydraulics, electronics, control and instrumentation)

- Lifetime support

- Plant modifications

- Safety case authorship (AV1/AV2)

- Life extension

- Obsolescence Management

- Project Management

- Research Management

- Independent Auditing

- Cost estimates

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health safety

- Environmental management

- Expert witness

- Training


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be an All Wales zone

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

6     Health and Safety Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Health and Safety Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71317210

3)

Maint neu gwmpas

- Provide advice and assist the client with his/her duties.

- Provide services relevant to their discipline in building surveying & property management and associated works, for new build, refurbishment or upgrading projects

- Carry out Provide a condition surveys / investigations on existing properties and or construction projects and report on findings having regard to all current safety standards and regulations

- Provide reports, plans and associated documents, including calculations, capacities and costs as appropriate

- Notify HSE on relevant projects

- Co-ordinate health and safety aspects of design work and co-operate with others involved with the project from conception to completion

- Facilitate good communication between client

- Identify, collect and pass on pre/post-construction information

- Prepare / update health and safety reports

- Audit, and advice

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Attend meetings

- Environment Management

- Expert witness

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

7     Archaeological and Cultural Heritage Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Archaeological and Cultural Heritage Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71351914

3)

Maint neu gwmpas

- Production of Archaeological and Cultural Heritage Assessments both desk top and intrusive

- Archaeological and Cultural Heritage Surveys and Investigations

- Design advice

- Project Briefs

- Specifications

- Cost estimates

- Provide affordable and sustainable designs and advice having regard to all current standards and regulations.

- Provide the client with plans and associated documents, to achieve a cost effective solutions as appropriate for the project

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Consider other Archaeological and Cultural Heritage avoidance / mitigation measures

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / investigation works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

8     CEEQUAL Assessments

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework CEEQUAL Assessment Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311000

3)

Maint neu gwmpas

- Pre assessment advice to set standard for best practice in sustainable civil engineering design, construction and operation

- Review scheme information with regard to CEEQUAL criteria (current standards)

- Provide pre assessment document indicating baseline rating and including suggested specification uplift, to meet required CEEQUAL rating

- Provide support to ensure that tender documents meet the required standards

- Review and comment as necessary on CEEQUAL issues as the design progresses

- Attend design team meetings

- Design and Procurement review and submit information for formal assessments

- Provide interim reports indicating what has been achieved and list further requirement

- Attend meeting

- Determine outstanding information or issues raised during the formal assessment

- Provide formal Design and Procurement Assessment

- Submit to CEEQUAL for Design and Procurement Certification

- Post Construction Review of as built drawings and specification against Design and Procurement information

- Undertake site inspection to verify construction.

- Undertake formal Post Construction Review assessment.

- Issue to CEEQUAL for Post Construction Review Certification

- Carry out the role of CEEQUAL Accredited Professional (AP) throughout the project as required

- Attend meetings

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

9     Facilities Management Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Facilities Management Consultancy Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

79993100

3)

Maint neu gwmpas

- Specific Operational Facilities Management experience

- Access to benchmarking data for FM services

- Detailed knowledge or FM market and Industry including standards (BIFM, ISO, BSI etc)

- Ability to produce specifications for FM related services

- Production of FM related performance management systems

- Production of Contract Documents, SLA’s etc

- Mediation

- Attend meetings

- FM Training


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be an All Wales zoneGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71351914Archaeological servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
70111000Development of residential real estateDevelopment services of real estate
79993100Facilities management servicesBuilding and facilities management services
71332000Geotechnical engineering servicesMiscellaneous engineering services
90733700Groundwater pollution monitoring or control servicesServices related to water pollution
71317210Health and safety consultancy servicesHazard protection and control consultancy services
65000000Public utilitiesOther Services
71400000Urban planning and landscape architectural servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL095490: NPS Construction Consultancy Additional Services Framework - Phase 3
Dyddiad Cyhoeddi: 27/07/15
Dyddiad Cau: 26/08/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
JAN117538: NPS Construction Consultancy Additional Services Framework - Phase 3
Dyddiad Cyhoeddi: 08/01/16
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru