Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS IT Products and Services Framework
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 27/07/15
Dyddiad Cau: 01/09/15
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.
The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a multi lot Framework Agreement for the provision of IT Products and Services. The scope of this framework includes; Common Off The Shelf (COTS) software, software licensing (corporate and educational), Software asset management, Hardware (corporate and educational), Audio Visual, combined solutions spanning two or more Lots and Associated Services.
Please note , the following are NOT included within the scope of this framework: Applications management; software development; Bespoke Solutions; Multi-functional Device Managed Services; Repairs; Cabling ; Managed Services; Support desk and End of Life Services.
The National Procurement Service reserves the right for:
1. an electronic auction to be held by customers during further competition among the parties to the Framework Agreement.
2. A customer to assess whether past performance selection criterion is met prior to the proposed conclusion of a call-off agreement with a value of GBP 20 million or greater (excluding VAT). Failure to meet the selection criterion set will render the supplier ineligible for that call-off agreement.
CPV: 48000000, 48100000, 48200000, 48300000, 48400000, 48500000, 48600000, 48700000, 48900000, 30200000, 32000000, 32200000, 32300000, 32500000, 50300000, 51000000, 30000000, 72000000, 50000000.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


The Welsh Ministers (National Procurement Service)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

ICT Category

+44 00000000000

NPSCategoryTeam@Wales.GSI.Gov.UK


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The National Procurement Service (NPS) is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public sector, which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for all public sector organisations in Wales. The current list of organisations signed up to using the NPS can be found at: http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en This list may be subject to change if further organisations sign up to use the NPS, or if any of these organisations are replaced during the life of the agreement. In addition, the agreement will be available for use by All Schools and Educational Establishments, Town and Community Councils, Citizen Advice Bureaus, Housing Associations and Voluntary Organisations within the City and County Boundaries of Wales. Welsh Public Sector organisations that are not named above, but sign up to the NPS during the term of the agreement will be allowed to use the Agreement as NPS members. Further details of organisations that can utilise this framework can be found in the contract documentation.

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS IT Products and Services Framework

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Across WalesUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

55

Hyd y cytundeb fframwaith

48

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a multi lot Framework Agreement for the provision of IT Products and Services. The scope of this framework includes; Common Off The Shelf (COTS) software, software licensing (corporate and educational), Software asset management, Hardware (corporate and educational), Audio Visual, combined solutions spanning two or more Lots and Associated Services.

Please note , the following are NOT included within the scope of this framework: Applications management; software development; Bespoke Solutions; Multi-functional Device Managed Services; Repairs; Cabling ; Managed Services; Support desk and End of Life Services.

The National Procurement Service reserves the right for:

1. an electronic auction to be held by customers during further competition among the parties to the Framework Agreement.

2. A customer to assess whether past performance selection criterion is met prior to the proposed conclusion of a call-off agreement with a value of GBP 20 million or greater (excluding VAT). Failure to meet the selection criterion set will render the supplier ineligible for that call-off agreement.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=27196

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

48000000
48100000
48200000
48300000
48400000
48500000
48600000
48700000
48900000
30200000
32000000
32200000
32300000
32500000
50300000
51000000
30000000
72000000
50000000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

The range of services covered by the framework are described within Schedule 2 of the Tender Documentation (accessed via the eTenderWales portal).

II.2.2)

Opsiynau

The Framework Agreement will be for a maximum period of up to 4 years.

The initial term of the framework will be for a period of 2 years with the option to extend for further periods up to 2 years.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

As set out in the Tender Documentation.

The awarding authority reserves the right to request parent company and/or other guarantees of performance and financial liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

As set out in the Tender Documentation.

Payment terms will be indicated in the contract documents. Tenders are to be priced in Pound Sterling (GBP). Payment to be made in Pound Sterling (GBP)only.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

No special legal form required but joint and several liability to be assumed by all group bidders before acceptance

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


(1) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in providing any information required, may be declared ineligible and not selected to continue with this procurement process.

Details provided in the tender documentation

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Details to be provided will be listed in the invitation to tender document and tender documentation.
III.2.3)

Capasiti technegol


Details to be provided will be listed in the invitation to tender document and tender documentation.
III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-ICT-0019-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2014/S 214-378599   04 - 11 - 2014

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

2015/S 023-037460   29 - 01 - 2015

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  01 - 09 - 2015   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


Between 24 - 48 months

VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Invitation to Tender (ITT) documentation can be accessed via https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click "Forgot your password?"

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

HOW TO FIND THE ITT:

- Once logged in you must click on 'ITTs Open to all Suppliers'.

- The etender references for this framework are:

Project:30396

ITTs

The following ITTs must be completed by Tenderers wishing to bid for each subject area:

itt_48551 - Qualification Questionnaire (MUST BE COMPLETED BY ALL TENDERERS)

itt_48534 - Lot 1:Desktop Software and Associated Products and Services

itt_48551 - Lot 2: Microsoft Corporate Licensing and Associated Products and Services

itt_48559 - Lot 3: Microsoft Educational Licensing and Associated Products and Services

itt_48560 - Lot 4: End User Hardware and Associated Products and Services

itt_48561 - Lot 5: Infrastructure Software and Associated Products and Services

itt_48563 - Lot 6: : Servers, Storage Devices and Associated Products and Services

itt_48564 - Lot 7: Network Equipment and Associated Products and Services

itt_48565 - Lot 8: Network Firewall Appliances and Associated Services

itt_48895 - Lot 9a (South Wales Zone): Audio Visual Equipment and Associated Products and Services

itt_48896 - Lot 9b (Mid and West Wales Zone): Audio Visual Equipment and Associated Products and Services

itt_48567 - Lot 9c (North Wales Zone): Audio Visual Equipment and Associated Products and Services

itt_48659 - Lot 10: Education End User Devices and Associated Services

itt_48660 - Lot 11: Peripherals & Ancillary Products

itt_48661 - Lot 12: Integrated Solutions

itt_48661 - Lot 13: Community Benefits (MUST BE COMPLETED BY ALL TENDERERS)

- Click on the title to access summary details of the ITT. If you are still interested in submitting a tender, click the 'Express an Interest button'. This will move the ITT from the 'Open to all Suppliers' area to the 'My ITT's' on the home page.

- You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the 'Attachments' area.

If you have any queries regarding the requirements please message using the e-tenderwales message portal. If you are seeking help on using the etenderwales system please email the bravo solutions helpdesk at help@bravosolution.co.uk or 0800 3684852

If you require the documentation in an alternative format, please use the 'Messages' area to contact the buyer directly, who will be able to provide a more suitable format. For example, Braille, Large Print, Word Document or Audio format.

(WA Ref:21030)

The Welsh Ministers (NPS) will not be liable for any bidder costs arising from the non award of this framework.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. This Framework Agreement will be using a Non-Core approach to "Community Benefits". Tenderers are asked to submit a Method Statement in the form of a Community Benefits Plan setting out how they will deliver "community benefits" on a cost neutral basis through the contract as requested in the Technical Questionnaire.

(WA Ref:27196)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As detailed in the Tender documentation

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  27 - 07 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Desktop Software and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

48700000
48100000
48300000
48400000
48500000
48600000
48000000
48900000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Graphics, Web Design, Desktop Publishing & Photo Editing Tools, Reporting Tools, Alternative Operating Systems, Alternative Desktop Productivity Suites, CAD Software, mapping tools, PDF creation and editing tools.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 5 suppliers will be awarded a place within this Lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

10     Education End User Devices and Associated Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30200000
30000000
30100000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Education specific devices. Chromebooks, Laptops, PC, Apples devices and accessories, configuration and software, i.e. iPad, iPad Mini, Apple TV, MacBook, iMac, Accessories.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 3 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

11     Peripherals & Ancillary Products

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30200000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Peripheral devices, i.e. digital cameras, desktop printers, memory devices, batteries, cables, keyboards, mice.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 3 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

12     Integrated Solutions

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30000000
48000000
72000000
50000000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Solutions that meet customer requirements that could not otherwise be met through the above individual lots.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 5 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Microsoft Corporate Licensing and Associated Services

1)

Disgrifiad Byr

Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

48000000
48600000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Products licensed and distributed by Microsoft or Microsoft approved resellers including, but not linked to, Select Agreements, Subscription Agreements and Enterprise License Agreements.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 3 suppliers will be awarded a place within this Lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Microsoft Educational Licensing and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

48000000
48600000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Products licensed and distributed by Microsoft or Microsoft approved resellers including, but not linked to, Select Agreements, Subscription Agreements and Enterprise License Agreements.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 3 suppliers will be awarded a place within this Lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

4     End User Hardware and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30200000
30100000
30000000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

End-user devices and associated services, i.e. PCs, Laptops, Thin Customers, Bundles, Tablets, Hybrids, monitors etc.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 6 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

5     Infrastructure Software and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

48000000
48200000
48800000
48900000
48700000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Terminal Services, Virtualisation Software (server & desktop) Tools for Flexible Working, Security Software, Corporate Firewall, Antivirus protection, Data Encryption, Email Spam Filtering, Log Consolidation, Network packet analysis, Intrusion detect, active directory report, alert automation, patch management, Web-filtering, factor authentication, Software asset management (Software.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 5 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

6     Servers, Storage Devices and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30200000
48000000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Server room equipment, services and associated software, i.e. Servers, Storage, peripherals etc.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 5 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

7     Network Equipment and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30200000
48200000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Networking equipment, associated services and licensing.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 5 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

8     Network Firewall Appliances and Associated Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30200000
48200000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

Network Security equipment, associated services and licensing , i.e. Firewalls.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

A maximum of 3 suppliers will be awarded a place within this lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

9     Audio Visual Equipment and Associated Products and Services

1)

Disgrifiad Byr

The Provision of IT Products and Associated Services

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

32000000
32200000
32300000
32400000
32500000
30200000
50300000
51000000

3)

Maint neu gwmpas

Scope to include, but not restricted to:

AV equipment, plus design, install and maintenance services, i.e. Whiteboards, projectors, VC, large monitors, audio systems etc.

Further details provided in the Tender documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

This lot will be split into 3 zonal areas (details regarding these zones are included within the tender documentation).

A maximum of 3 suppliers will be awarded within each zonal lot.

Customers will be able to vary the weightings of the award criteria as part of the framework call-off procedure. Further details regarding variance ranges are included within the Tender Documentation.Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSCategoryTeam@Wales.GSI.Gov.UK
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48400000Business transaction and personal business software packageSoftware package and information systems
48500000Communication and multimedia software packageSoftware package and information systems
30200000Computer equipment and suppliesOffice and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
48600000Database and operating software packageSoftware package and information systems
48300000Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software packageSoftware package and information systems
48100000Industry specific software packageSoftware package and information systems
51000000Installation services (except software)Other Services
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48900000Miscellaneous software package and computer systemsSoftware package and information systems
48200000Networking, Internet and intranet software packageSoftware package and information systems
30000000Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packagesComputer and Related Services
32000000Radio, television, communication, telecommunication and related equipmentTechnology and Equipment
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50300000Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipmentRepair and maintenance services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services
48700000Software package utilitiesSoftware package and information systems
32500000Telecommunications equipment and suppliesRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
32300000Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatusRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
32200000Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and televisionRadio, television, communication, telecommunication and related equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL095496: NPS IT Products and Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 27/07/15
Dyddiad Cau: 01/09/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
JAN117392: NPS IT Products and Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 08/01/16
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru