Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ID 2963897 - DoJ - Fully Managed Services for Legal Aid Management System (LAMS)
Cyhoeddwyd gan: Department of Justice
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 19/08/21
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

ID 2963897 - DoJ - Fully Managed Services for Legal Aid Management System (LAMS) – The Legal Services Agency Northern Ireland wishes to appoint a suitably experienced Contractor to undertake the managed service - support, maintenance and continued development of LAMS along with all its existing components and interfaces.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Department of Justice

Block B Castle Buildings, Stormont Estate

BELFAST

BT4 3SG

UK

E-bost: ssdadmin.cpd@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etendersni.gov.uk/epps


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ID 2963897 - DoJ - Fully Managed Services for Legal Aid Management System (LAMS)

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

ID 2963897 - DoJ - Fully Managed Services for Legal Aid Management System (LAMS) – The Legal Services Agency Northern Ireland wishes to appoint a suitably experienced Contractor to undertake the managed service - support, maintenance and continued development of LAMS along with all its existing components and interfaces.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72250000

72260000

72500000

72600000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

ID 2963897 - DoJ - Fully Managed Services for Legal Aid Management System (LAMS) – The Legal Services Agency Northern Ireland wishes to appoint a suitably experienced Contractor to undertake the managed service - support, maintenance and continued development of LAMS along with all its existing components and interfaces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 96

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Contract duration is 60 months with options to extend for 3 further 12 months each.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated contract value is between £15m and £17m.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 17/11/2021

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Contract Monitoring. The successful Contractor’s performance on this Contract will be managed as per the specification and regularly.. monitored (see Procurement Guidance Note 01/12 - Contract Management - Procedures and Principles). Contractors not delivering.. on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach.. satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach.. satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. . . If this occurs.. and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave.. professional misconduct and they may be issued with a Notice of Unsatisfactory Performance and this Contract may be terminated.. A. central register of such Notices for supplies and services contracts will be maintained and published on the CPD website.. . Any. contractor. in receipt of a Notice of Unsatisfactory Performance will be required to declare this in future tender submissions for a period. of three. years from the date of issue of the Notice. It may also result in the contractor being excluded from all procurement competitions. being. undertaken by Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy.. . Insert.. appropriate reservations of rights and disclaimers of liability here consider - e.g.. . "The Authority expressly reserves the rights:. . (I). not.. to award any contract as a result of the procurement process commenced by publication of this notice;. (II). to make whatever changes.. it may see fit to the content and structure of the tendering Competition;. (III). to award (a) contract(s) in respect of any part(s) of the.. [services] covered by this notice; and. (IV). to award contract(s) in stages.. . and in no circumstances will the Authority be liable for any.. costs incurred by candidates."...

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR 2015’.

UK

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where. appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is.. communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful. tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into..

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ssdadmin.cpd@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72600000Computer support and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72500000Computer-related servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
72260000Software-related servicesSoftware programming and consultancy services
72250000System and support servicesSoftware programming and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru