Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Re-Tender for Design, Supply, Refurbishment and Installation of Town Dock Torquay
Cyhoeddwyd gan: Torbay Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 19/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This is a Re-Tender following a recent unsuccessful tender exercise, with an increased budget of £1.2 million, which is subject to approval by full Council.

Six of the existing pontoons that form the wave screen for the marina need to be rubberised as the joints have become worn. This will require them to be removed from site for shot blasting and metal works. While they are off site a temporary wave screen will need to be put in place to protect the marina.

The access bridge to the marina also needs to be refurbished, this will also need to be taken off site for blasting and minor metal works. Temporary access will need to be put in place while the bridge is being refurbished.

The back walkway pontoon and three legs of the marina, along with all the mooring fingers need to be removed and replaced with new products. The existing utility supplies (water & power) will be swapped onto the new infrastructure. In order to keep the marina operational we anticipate the works to be phased over a maximum of three years.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Torbay Council

Torbay Council Town Hall, Castle Circus

Torquay

TQ1 3DR

UK

Person cyswllt: Mrs Joanna Pascoe

Ffôn: +44 1803208517

E-bost: procurement.team@torbay.gov.uk

NUTS: UKK42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.torbay.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.torbay.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=5b8207fa-74e8-eb11-810d-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=5b8207fa-74e8-eb11-810d-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Re-Tender for Design, Supply, Refurbishment and Installation of Town Dock Torquay

Cyfeirnod: DN557368

II.1.2) Prif god CPV

34955000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is a Re-Tender following a recent unsuccessful tender exercise, with an increased budget of £1.2 million, which is subject to approval by full Council.

Six of the existing pontoons that form the wave screen for the marina need to be rubberised as the joints have become worn. This will require them to be removed from site for shot blasting and metal works. While they are off site a temporary wave screen will need to be put in place to protect the marina.

The access bridge to the marina also needs to be refurbished, this will also need to be taken off site for blasting and minor metal works. Temporary access will need to be put in place while the bridge is being refurbished.

The back walkway pontoon and three legs of the marina, along with all the mooring fingers need to be removed and replaced with new products. The existing utility supplies (water & power) will be swapped onto the new infrastructure. In order to keep the marina operational we anticipate the works to be phased over a maximum of three years.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 200 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is a Re-Tender following a recent unsuccessful tender exercise, with an increased budget of £1.2 million, which is subject to approval by full Council.

Six of the existing pontoons that form the wave screen for the marina need to be rubberised as the joints have become worn. This will require them to be removed from site for shot blasting and metal works. While they are off site a temporary wave screen will need to be put in place to protect the marina.

The access bridge to the marina also needs to be refurbished, this will also need to be taken off site for blasting and minor metal works. Temporary access will need to be put in place while the bridge is being refurbished.

The back walkway pontoon and three legs of the marina, along with all the mooring fingers need to be removed and replaced with new products. The existing utility supplies (water & power) will be swapped onto the new infrastructure. In order to keep the marina operational we anticipate the works to be phased over a maximum of three years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 200 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Applicants are encouraged to be innovative in their thinking when preparing bids and to provide any suggestions and solutions that provide a more cost efficient and value for money solution.

Torbay Council may, at its sole discretion, consider variant bids in line with Regulation 45 Variants of the Public Contract Regulations 2015 where these are based on a demonstrable value for money rationale.

Torbay Council will only accept variant bids if they meet the minimum requirements as identified in section 2 Minimum Requirements of Part 2 Specification. Variant bids submitted which do not meet the minimum requirements will be deemed to be non-compliant and not capable of acceptance by Torbay Council.

Variant bids may only be submitted where a compliant bid is also submitted.

The published evaluation criteria will be used to assess whether the variant bid represents the most economically advantageous tender or not, taking all factors into account.

Variant bids must be set out in writing, as a separate document to the tender and accompanied by Part 4 Award Questionnaire and Part 5 Pricing Submission. Whilst Part 5 Pricing Submission does not need to follow the structure set the information provided must be capable of being assessed against the stated criteria. The full scope of the proposal, including costings and implementation details must be submitted in accordance with the terms set out in these tender documents.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 12:00

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

All Tenders will remain electronically sealed until the Submission deadline, when they will be unsealed by an independent Verifier in the presence of a member of the Procurement Team.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Full Access to Documents

In order to provide unrestricted, full, direct and free of charge access to the Tender Documents the Authority is providing the Documents in PDF format in the Opportunities Area of the ProContract e-Tendering portal at www.supplyingthesouthwest.org.uk

In order to access amendable versions of the Documents and to submit a response Applicants must be registered as Suppliers on ProContract. Applicants should then express an interest in the opportunity and download the Word and Excel format Documents for completion and submission.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Legal Services, Torbay Council

Torquay

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.team@torbay.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34955000Floating dockLoadbearing equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru