Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Procurement of 40-inch Lanyards
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW AR GYFER CONTRACT YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod / Endid Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Filton Abbey Wood, Bristol

BS34 8JH

UK

Hawkins Hannah

Hawkins Hannah


Hannah.Hawkins100@mod.gov.uk


https://www.contracts.mod.uk


Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod/endid contractio

Procurement of 40-inch Lanyards

II.2)

Math o gontract a lleoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

DM Glen Douglas

II.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Na

II.4)

Disgrifiad byr o natur a chwmpas y gwaith neu natur ac maint neu werth y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

Procurement of 40-inch Lanyards160000.00GBP

II.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

35300000

II.6)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau a hyd y contract

  1 - 11 - 2021
  1 - 11 - 2021
  31 - 8 - 2022

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

The Contracting Authority intends to use an e-Tendering system in this procurement exercise, please visit www.contracts.mod.uk for full details and to register your interest in this procurement.

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol


https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  19 - 7 - 2021

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

II)

Cyfeiriad, pwyntiau cyswllt a gwefan y gwasanaeth llywodraeth perthnasol lle gellir cael gwybodaeth am drethiMinistry of Defence
UK


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35300000Weapons, ammunition and associated partsSecurity, fire-fighting, police and defence equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru