Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DGM/2002 - Python and RRPR In Service Surveillance
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

DGM has a requirement to conduct In Service Surveillance (ISS) for Reduced Range Practice Rockets (RRPR) and Python Ammunition, to extend the life of the stockpile.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Bristol

BS34 8JH

UK

Person cyswllt: Francesca James

E-bost: Francesca.James100@mod.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.contracts.mod.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

DGM/2002 - Python and RRPR In Service Surveillance

Cyfeirnod: DGM/2002

II.1.2) Prif god CPV

50840000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

In Service Surveillance (ISS) activities on the Python and Reduced Range Practice Rocket (RRPR) munitions.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 318 400.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

DGM has a requirement to conduct In Service Surveillance (ISS) for Reduced Range Practice Rockets (RRPR) and Python Ammunition, to extend the life of the stockpile.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae'r cynhyrchion dan sylw yn cael eu cynhyrchu at ddibenion ymchwil, arbrawf, astudio neu ddatblygu yn unig o dan yr amod a nodir yn y Gyfarwyddeb (ar gyfer cyflenwadau yn unig)

Esboniad:

DGM has a requirement to conduct In Service Surveillance (ISS) for Reduced Range Practice Rockets (RRPR) and Python Ammunition, to extend the life of the stockpile.

It is considered that, for technical reasons, this contract can be placed using the negotiated procedure without prior publication, pursuant to Article 28(1)(e) of Directive 2009/81/EC (Regulation 16(1)(b)(i)(bb). Roxel are the Design Authority (DA) for the RRPR and Python systems, who supplied the original procurements and current stockpile. Roxel have the intimate knowledge and specific know-how of both systems which no other organisation will possess, which will allow the ISS to be conducted efficiently and effectively. Roxel conducted the previous ISS activities for Python and RRPR, therefore have experience of conducting the appropriate tests and will provide continuity of test conditions to allow a meaningful comparison of the results with the previous findings, which again could not be accomplished by engagement of a third-party to conduct the ISS.

Accordingly, the UK MoD proposes to let a contract with Roxel (UK) Ltd for the ISS of RRPR and Python. This contract will be of 1 year duration. The contract value is estimated at £318,400 (Ex Vat) GBP.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: DGM/2002

Teitl: Python and RRPR ISS

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

19/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Roxel (UK Rocket Motors) Limited

Summerfield, Kidderminster

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 318 400.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 318 400.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Ministry of Defence

Bristol

BS34 8JH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Francesca.James100@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50840000Repair and maintenance services of weapons and weapon systemsMiscellaneous repair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru