Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Rapid installation of genome sequencing facility for positive Covid-19 blood samples
Cyhoeddwyd gan: Public Health England
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Supply and installation of genome sequencing lab information system

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Public Health England

61, Colindale Avenue

London

NW9 5EQ

UK

E-bost: tenders@phe.gov.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Rapid installation of genome sequencing facility for positive Covid-19 blood samples

Cyfeirnod: ecm_8239

II.1.2) Prif god CPV

48100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Supply of software implementation and licensing of a lab information management system for the genome sequencing of Covid-19. Contracts finder notice 31682

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 184 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

UKK1


Prif safle neu fan cyflawni:

PHE Colindale London & PHE Porton, Salisbury, Wiltshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply and installation of genome sequencing lab information system

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

PHE has made an undertaking to sequence the genomes of all the variants of concern for the Covid-19 virus. As this affects the response to the virus PHE could not afford time to conduct a full open tender.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: ecm_8239

Teitl: PHE - ICT - Agilent LIMS for Colindale (Genome) STA

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

AGILENT TECHNOLOGIES LDA UK LIMITED

08815891

5500 Lakeside Cheadle Royal Business Park

Cheadle, Cheshire

SK8 3GR

UK

NUTS: UKD6

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.agilent.com/

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 184 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Health England

61, Colindale Avenue

London

NW9 5EQ

UK

E-bost: tenders@phe.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Public Health England

61, Colindale Avenue

London

NW9 5EQ

UK

E-bost: tenders@phe.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Public Health England

61, Colindale Avenue

London

NW9 5EQ

UK

E-bost: tenders@phe.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@phe.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48100000Industry specific software packageSoftware package and information systems

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru