Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Anti-Retroviral Drugs
Cyhoeddwyd gan: Velindre NHS Trust, NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services (on behalf of All W
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 18/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Anti-Retroviral Drugs

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Velindre NHS Trust, NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services (on behalf of All Wales LHB's and Trusts)

Procurement Services, 4th Floor, Companies House, Crown Way

Cardiff

CF14 3BU

UK

Person cyswllt: Rob Hollands

Ffôn: +44 2920902886

E-bost: Robert.d.Hollands@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs/


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Anti-Retroviral Drugs

Cyfeirnod: PAD-OJEU-47229

II.1.2) Prif god CPV

33600000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Generic Drugs - Tablets & Capsules

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Anti-Retroviral Drugs

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/02/2022

Diwedd: 31/01/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There is a possibility to extend up to a further 24 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Any supplier may be disqualified who does not respond to the following in the

requisite manner: 1. ENTERING GENERAL Qualification SUPPLIER INFORMATION NHS Wales

Shared Services Partnership Procurement Services utilizes the NHS Supplier Information Database (Sid4Gov)

and/or Sell2Wales to manage and assess general prequalification information in the form of a profile.

Candidates are requested to either: i) Provide their profile in Sid4Gov as follows: Candidates should

register on Sid4Gov at https://sid4gov.cabinetoffice.gov.uk/organisation/register and submit their

Sid4Gov company profile for publication to the system. Candidates already

registered on NHS Sid4Gov must ensure that information is up to date and provide

their profile number when responding to this alert. Where access to Sid4Gov is

unavailable, please contact the Sid4Gov helpdesk at support@nqc.com or ii) Register company information

on the Sell2Wales website at ww.sell2wales.co.uk. 2. SUBMISSION

OF TENDER AND PROCUREMENT SPECIFIC INFORMATION i) Candidates should register on the NHS Wales

Shared Services Partnership Procurement Services eTendering portal

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs ii) Once registered, candidates must

submit their tender as follows a) login to NHS Wales Shared Services Partnership

Procurement Services eTendering portal b) select 'Respond to OJEU advert and ITT c) select 'ITTs Open To

All Suppliers' d) access listing relating to the contract (title Anti-Retroviral Drugs) and view details e) click on 'Express

Interest' button in the 'Actions' box on the left hand side of the page iii) Once you have expressed interest,

the ITT will move to 'My ITTs', where you can download additional documentation and where you can

construct your reply as instructed. You must then publish your reply using the

publish button iv) For any support in submitting your tender, please contact the

eTendering helpdesk on 08000112470 or at help@bravosolution.co.uk

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 18/08/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 18/08/2021

Amser lleol: 12:01

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

1. The contracting authority reserves the right to use an electronic reverse auction.

2. If and when this requirement is offered for tender, this may be done in whole or

in part via electronic means using the internet.

3. The contracting authority is not bound to award a contract in whole or part.

4. The contracting authority will not bear the tender costs of any of the tenderers.

5. In reference to I.1.9 (Variants) to the extent permitted, if at all, in the tender

documents.

6. This notice is being placed by NHS Wales Shared Services Partnership – Procurement Services. For the

purpose of this procurement, the awarding authority will be Velindre NHS Trust.

7. This advertisement is placed by NHS Wales Shared Services Partnership -

Procurement Services on behalf of participating LHB's/Trusts in Wales for the

totality of those LHB/Trust specific contractual arrangements.

8. The Framework to be let for 2 years with an option to extend for up to 24 months.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services (as hosted by Velindre NHS Trust)

4th Floor, Companies House, Crown Way

Cardiff

CF14 3UB

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Robert.d.Hollands@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33600000Pharmaceutical productsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru