Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Community Based Sexual Health Services in Pharmacies - Pharmacy Partners
Cyhoeddwyd gan: University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 31/03/23
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Service elements within Tier 1 pharmacies include:

- Emergency hormonal contraception

- Advance provision of emergency contraception

- Condom distribution

- Dispense STI testing kits

- Targeted Chlamydia screening

- Signposting to other Umbrella services

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust

Mindelsohn Way

Birmingham

B15 2WB

UK

E-bost: matthew.kelsall@uhb.nhs.uk

NUTS: UKG3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.uhb.nhs.uk/home.htm

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Community Based Sexual Health Services in Pharmacies - Pharmacy Partners

Cyfeirnod: PROC.01.0001

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority is extending its Dynamic Purchasing System (DPS) for Community Based Sexual Health Services in Pharmacies until 31 March 2023. The DPS will remain open for suppliers to apply to join. Existing suppliers that have already successfully joined the DPS do not need to re-apply.

For further details regarding the DPS, please consult the original OJEU Contract Notice reference: 2016/S 139-252175

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Sexual Health Services - Tier 1: Birmingham

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85323000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Service elements within Tier 1 pharmacies include:

- Emergency hormonal contraception

- Advance provision of emergency contraception

- Condom distribution

- Dispense STI testing kits

- Targeted Chlamydia screening

- Signposting to other Umbrella services

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn diwrnodau gwaith: 622

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This DPS may be further extended in line with the Public Contracts Regulations 2015 with a formal extension notice published within Find a Tender and the OJEU.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Sexual Health Services - Tier 2: Birmingham

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85323000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Service elements within Tier 2 pharmacies include:

- Emergency hormonal contraception

- Advance provision of emergency contraception

- Condom distribution

- Dispense STI testing kits

- Initiate STI testing and provide STI testing kits

- Hepatitis vaccination

- Initiate combined oral contraception, progesterone only oral contraception and contraception injections

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn diwrnodau gwaith: 622

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This DPS may be further extended in line with the Public Contracts Regulations 2015 with a formal extension notice published within Find a Tender and the OJEU

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2016/S 139-252175

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 31/03/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Instructions on how to apply for Pharmacy Partners DPS:

DPS applications must be submitted via the Bravo NHS Collaborative Procurement portal. If you are not already registered on this portal your will need to register as a supplier (registration is free) https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html .

The link above will take you to the home page of the Bravo Portal. In order to register you will need to click on the 'Supplier Registration' tab on the left hand side of the screen and follow the registration process. As part of this you will need to accept the terms of conditions for the portal and then complete an online registration form by providing details about your organisation and the user account you wish to create. When you have completed the form please note down the user name you have used and then click the 'Save' icon in the top right hand side of the screen. You will then shortly receive an email from Bravo which details the unique password for your user account (you will be able to change this if desired once you have logged in using the account).

Expressing an Interest in the DPS

Once you have registered on the portal and logged in using your username and password, the first step to gain access to the DPS Application is by expressing an interest in the opportunity on the system. To do this you will firstly need to click on the Sourcing menu on the right hand side of the screen then click on 'PQQs Open to All Suppliers' (this option will appear if you hover the mouse over the 'PQQs' option on the sourcing menu). You will be presented with a list (possibly several pages) of PQQs, you will need to find pqq__28372 'DPS Open - Community Based Sexual Health Services in Pharmacies -"Pharmacy Partners"' and then click on it. Once you have done so you should be presented with a button called 'Express Interest' on the top of the page. Clicking this will move the DPS application PQQ into your 'My PQQs/ My ITTs' page (available on the home screen once you are logged in) which is a secure area allowing you quick access to your projects only. This will also allow you to access the documents attached to the PQQ by clicking 'Buyer attachments' in the 'PQQ/ITT Details' box.

Submitting your DPS Application by responding to the PQQ

To complete your DPS application response you will then need to Click 'My Response' under 'PQQ/ ITT Details' box then you can choose to 'Create Response' or to 'Decline to Respond' (please give a reason if declining). This will also enable you to use the 'Messages' function to communicate with the buyer and seek any clarification. Please follow the on-screen instructions to complete your response. You can save your response at any point but please be aware that in order to submit your response once completed you must use the 'Submit Response' button at the top of the page. If you require any further assistance please consult the online help, or contact the e-Tendering help desk on 0800 069 8630, or contact UHB Procurement

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust

Queen Elizabeth Hospital Birmingham, Mindelsohn Way, Edgbaston

Birmingham

B12 2WB

UK

Ffôn: +44 1213712000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.uhb.nhs.uk/home.htm

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: matthew.kelsall@uhb.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85323000Community health servicesSocial services
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru