Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Teifi Ward Refurbishment - Glangwili Hospital
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 13/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hywel Dda University Local Health Board has a requirement for refurbishment works to Teifi Ward at Glangwili Hospital.
The requirement is for:-
Builders Work
Light refurbishment works: Replacing flooring redecorating walls & Ceilings / Improving and widing 4 bed patient bay door widths / New Nurse base stations / New ceiling system. Reinstating Covid Dividing screens within 4 bed patient bays.
Electrical Work
To include:
• Isolation of all existing nurse call points Phase 1 & 2 / (25) Reinstate once new ceiling system is in place
• Isolation of all corridor lighting and removal and installing existing lighting once new ceiling system is in place.
• Isolation and removal of all fire alarm detectors within Phase 1 & 2, (12) detector heads to be reinstated once new suspended ceiling tile system in place.
• Isolation and reposition light switches located by nurse base station onto new wall panel
• Isolation and relocation of Medical Gas alarm panel onto new wall panel in burse base station
• Supply & Install new down lights, dim control for nurse base station
• Supply & Install dado trunking within new burse base station: x4 dual new small power / x2 dual I.T Data points to nurse base station (two nurse base stations)
• Supply & Install dado trunking: x6 dual new small power / x2 dual I.T Data points (Ref room 27)
• Supply & Install dado trunking: x6 dual new small power / x4 dual I.T Data points (Ref room 37)
• Supply & Install dado trunking within new burse base station: x3 dual new small power / x2 dual I.T Data points (Ref room 38)
• Relocation of all light switches within 4 patient bed areas. Light switches to be relocated within corridor areas (x6 light switches to be relocated)
Mechanical Work
To Include:
• Single bed side rooms: Ref rooms 1 & 15
o Isolation of existing WHB
o Connect existing H&C services onto new WHB Type 6
o Supply and install new F&R to WHB
o Waste to connect to existing
• Single bed side rooms: Ref rooms 5/7 & 9/10
o Isolation of existing WHB
o Connect existing H&C services onto new WHB Type 2
o Supply and install new F&R to WHB
o Waste to connect to existing
• All 4 Bed Patient Bays: Ref rooms 2/3/4/12/13/14
o Isolation of existing WHB
o Connect existing H&C services onto new WHB Type 1
o Supply and install new F&R to WHB
o Extend waste pipe from new WHB location onto existing waste connection
• Patient Medical Room: Ref room 23
o Isolation of existing WHB
o Connect existing H&C services onto new WHB Type 4
o Supply and install new F&R to WHB
o Waste to connect to existing
• Patient WC: Ref room 42
o Isolation of existing WHB
o Connect existing H&C services onto new WHB Type 5
o Supply and install new F&R to WHB
o Waste to connect to existing
• New Hot Water flow return to be connected from service duct pipe to rise within Store room ref 25 as discussed on site. New pipe run length of corridor & tie off into areas where IPS WHB are located approx. pipe run @140 meters.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services, Glangwili General Hospital, Dolgwili Road,

Carmarthen

SA31 2AF

UK

Alun James

+44 1267229776


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Teifi Ward Refurbishment - Glangwili Hospital

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Hywel Dda University Local Health Board has a requirement for refurbishment works to Teifi Ward at Glangwili Hospital.

The requirement is for:-

Builders Work

Light refurbishment works: Replacing flooring redecorating walls & Ceilings / Improving and widing 4 bed patient bay door widths / New Nurse base stations / New ceiling system. Reinstating Covid Dividing screens within 4 bed patient bays.

Electrical Work

To include:

• Isolation of all existing nurse call points Phase 1 & 2 / (25) Reinstate once new ceiling system is in place

• Isolation of all corridor lighting and removal and installing existing lighting once new ceiling system is in place.

• Isolation and removal of all fire alarm detectors within Phase 1 & 2, (12) detector heads to be reinstated once new suspended ceiling tile system in place.

• Isolation and reposition light switches located by nurse base station onto new wall panel

• Isolation and relocation of Medical Gas alarm panel onto new wall panel in burse base station

• Supply & Install new down lights, dim control for nurse base station

• Supply & Install dado trunking within new burse base station: x4 dual new small power / x2 dual I.T Data points to nurse base station (two nurse base stations)

• Supply & Install dado trunking: x6 dual new small power / x2 dual I.T Data points (Ref room 27)

• Supply & Install dado trunking: x6 dual new small power / x4 dual I.T Data points (Ref room 37)

• Supply & Install dado trunking within new burse base station: x3 dual new small power / x2 dual I.T Data points (Ref room 38)

• Relocation of all light switches within 4 patient bed areas. Light switches to be relocated within corridor areas (x6 light switches to be relocated)

Mechanical Work

To Include:

• Single bed side rooms: Ref rooms 1 & 15

o Isolation of existing WHB

o Connect existing H&C services onto new WHB Type 6

o Supply and install new F&R to WHB

o Waste to connect to existing

• Single bed side rooms: Ref rooms 5/7 & 9/10

o Isolation of existing WHB

o Connect existing H&C services onto new WHB Type 2

o Supply and install new F&R to WHB

o Waste to connect to existing

• All 4 Bed Patient Bays: Ref rooms 2/3/4/12/13/14

o Isolation of existing WHB

o Connect existing H&C services onto new WHB Type 1

o Supply and install new F&R to WHB

o Extend waste pipe from new WHB location onto existing waste connection

• Patient Medical Room: Ref room 23

o Isolation of existing WHB

o Connect existing H&C services onto new WHB Type 4

o Supply and install new F&R to WHB

o Waste to connect to existing

• Patient WC: Ref room 42

o Isolation of existing WHB

o Connect existing H&C services onto new WHB Type 5

o Supply and install new F&R to WHB

o Waste to connect to existing

• New Hot Water flow return to be connected from service duct pipe to rise within Store room ref 25 as discussed on site. New pipe run length of corridor & tie off into areas where IPS WHB are located approx. pipe run @140 meters.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=112550

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45215100 Construction work for buildings relating to health
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

A 3 month contract will be awarded

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HDD-ITT-47752

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112550)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45215100Construction work for buildings relating to healthConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru