Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Legal Advice Services In Governance
Cyhoeddwyd gan: Hafod Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hafod are seeking a suitably experienced and qualified provider of Governance related legal advice services. Full scope of the services can be found in Appendix A - Specification.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hafod Housing Association

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

CARDIFF

CF5 6ES

UK

Briony Phillips

+44 7550850851


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Legal Advice Services In Governance

2.2

Disgrifiad o'r contract

Hafod are seeking a suitably experienced and qualified provider of Governance related legal advice services. Full scope of the services can be found in Appendix A - Specification.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79100000 Legal services
79110000 Legal advisory and representation services
79111000 Legal advisory services
79140000 Legal advisory and information services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Devonshires Solicitors Llp

30 Finsbury Circus,

London

EC2M7DT

UK
www.devonshires.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  20 - 07 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:112554)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79140000Legal advisory and information servicesLegal services
79110000Legal advisory and representation servicesLegal services
79111000Legal advisory servicesLegal advisory and representation services
79100000Legal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN364439: Provision of Legal Advice Services In Governance
Dyddiad Cyhoeddi: 07/06/21
Dyddiad Cau: 07/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Hafod Housing Association
JUL367043: Provision of Legal Advice Services In Governance
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Hafod Housing Association

Copyright © GwerthwchiGymru