Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Information Advice Quality Framework
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The requirement entails the following aspects:
- manage all processes relating to the successfully operation of the Information and Advice Quality Framework for Wales (IAQF) Independent Assessment Service;
- process applications from Standard Owners to become an IAQF Accredited Body;
- provide Standard Owners with guidance and support on how to develop their standards and assurance processes to be aligned to the IAQF, identifying implications for their Standard Holders, etc.;
- provide guidance and support to organisations who are engaged in quality assurance audits and who aspire to develop their current service offer to become a Standard Owner and an IAQF Accrediting Body;
- work with IAQF Accredited Bodies and other stakeholders to complete a review and refresh of the IAQF;
- promote the IAQF amongst Standard Owners, encouraging them to seek accreditation to the IAQF;
- develop and implement a Wales wide communication strategy to raise awareness of the IAQF amongst stakeholders.
Further information can be found at the Information and advice quality framework:
https://gov.wales/information-and-advice-quality-framework

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Social Welfare Advice and DWP Policy Branch , Welsh Government, Cathays Park,

Merthyr Tydfil

CF48 1uz

UK

Stephanie Smith

+44 3000628287

Stephanie.smith014@gov.wales

http://

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Information Advice Quality Framework

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The requirement entails the following aspects:

- manage all processes relating to the successfully operation of the Information and Advice Quality Framework for Wales (IAQF) Independent Assessment Service;

- process applications from Standard Owners to become an IAQF Accredited Body;

- provide Standard Owners with guidance and support on how to develop their standards and assurance processes to be aligned to the IAQF, identifying implications for their Standard Holders, etc.;

- provide guidance and support to organisations who are engaged in quality assurance audits and who aspire to develop their current service offer to become a Standard Owner and an IAQF Accrediting Body;

- work with IAQF Accredited Bodies and other stakeholders to complete a review and refresh of the IAQF;

- promote the IAQF amongst Standard Owners, encouraging them to seek accreditation to the IAQF;

- develop and implement a Wales wide communication strategy to raise awareness of the IAQF amongst stakeholders.

Further information can be found at the Information and advice quality framework:

https://gov.wales/information-and-advice-quality-framework

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112553.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72224200 System quality assurance planning services
72225000 System quality assurance assessment and review services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

TBC

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 10 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112553)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Stephanie.smith014@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72225000System quality assurance assessment and review servicesSystems and technical consultancy services
72224200System quality assurance planning servicesProject management consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru