Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Small Scale Abutment Repairs, and Gabion Installation Abercynrig Bridge near Brecon
Cyhoeddwyd gan: Brecon Beacons National Park Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 06/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Abutment maintenance and gabion basket installation as described in the attached files.
Small scale project

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Brecon Beacons National Park Authority

Warden Team, Plas y Ffynnon, Cambrian Way,

Brecon

LD3 7HP

UK

Judith Harvey

+44 1874624437


http://www.beacons-npa.gov.uk/
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Brecon Beacons National Park Authority

Warden Team, Plas y Ffynnon, Cambrian Way,

Brecon

LD3 7HP

UK

Judith Harvey

+44 1874624437

judith.harvey@beacons-npa.gov.uk

http://www.beacons-npa.gov.uk/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Brecon Beacons National Park Authority

Warden Team, Plas y Ffynnon, Cambrian Way,

Brecon

LD3 7HP

UK

Judith Harvey

+44 1874624437

judith.harvey@beacons-npa.gov.uk

http://www.beacons-npa.gov.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Small Scale Abutment Repairs, and Gabion Installation Abercynrig Bridge near Brecon

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Abutment maintenance and gabion basket installation as described in the attached files.

Small scale project

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112552.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Small scale £7,500

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

CHAS Accredited, £5 million public liability insurance, submission of RAMS before the work commences. Examples of other works completed in the area that show good working practice in the riverine environment.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   27 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:112552)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

abercynrig bridge 1_25000
Abercynrig bridge work spec
Abercynrig Bridge Replacement Plans (1)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: judith.harvey@beacons-npa.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: judith.harvey@beacons-npa.gov.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Powys

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/07/21abercynrig bridge 1_25000Project spec and drawings of the bridge at installation2.08 MB5
20/07/21Abercynrig bridge work specAbercynrig Bridge Abutment repairs8.16 MB3
20/07/21Abercynrig Bridge Replacement Plans (1)Plans from the installation of the bridge, with abutment design21.40 MB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru