Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Deprivation of Liberty Standards Assessments for Ceredigion County Council
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Sir Ceredigion County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 10/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The contract being tendered is for a provider to undertake Deprivation of Liberty Safeguards assessments on behalf of Ceredigion County Council. The provider will undertake the management, administration, assessments and quality assurance of assessments in line with The Mental Capacity Act 2005, SCHEDULE A1 and The Mental Capacity (Deprivation of Liberty: Assessments, Standard Authorisations and Disputes about Residence) (Wales) Regulations 2009; to the standards required for Ceredigion to meet its statutory duties under the Mental Capacity Act and all relevant related legislation, regulations, code of practice and guidance. The provider will be required to have completed the service by 1st March 2022 with the outcome that DoLS applications on the waiting list are authorised before the implementation of LPS in April 2022.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Porth Cynnal, Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Lynne Regan

+44 1970633501


http://www.ceredigion.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Deprivation of Liberty Standards Assessments for Ceredigion County Council

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The contract being tendered is for a provider to undertake Deprivation of Liberty Safeguards assessments on behalf of Ceredigion County Council. The provider will undertake the management, administration, assessments and quality assurance of assessments in line with The Mental Capacity Act 2005, SCHEDULE A1 and The Mental Capacity (Deprivation of Liberty: Assessments, Standard Authorisations and Disputes about Residence) (Wales) Regulations 2009; to the standards required for Ceredigion to meet its statutory duties under the Mental Capacity Act and all relevant related legislation, regulations, code of practice and guidance. The provider will be required to have completed the service by 1st March 2022 with the outcome that DoLS applications on the waiting list are authorised before the implementation of LPS in April 2022.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=112533

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85000000 Health and social work services
85300000 Social work and related services
85310000 Social work services
85320000 Social services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Approximately 100 assessments to be completed by 31st March 2022. Deadline may be brought forward depending on Legislative/Regulatory requirements.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As detailed in the tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_88777

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112533)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85310000Social work servicesSocial work and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru