Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PN 21-22 - 13 - Pitched Roofing & Associated Works Tender
Cyhoeddwyd gan: Monmouthshire Housing Group
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 10/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: PN 21-22 – 13 Pitched Roofing and Associated Works
Nature: MHA Limited, through a competitive tender wishes to appoint an experienced, competent and qualified contractor to carry out the following works to MHA properties within the PN 21-22 – 13 Pitched Roofing and Associated Works contract property list.
• Works to include: Scaffolding, Temporary re-locate & re-site aerials and satellite dishes, Boiler shut downs by gas safe engineer and certify on completion, Demolition of existing chimneys and vent as per spec if redundant or Make good to existing, Removal of asbestos, Renewal of Roof coverings including tiles, felt and batten, Renewal of rainwater goods, Renewal of soffits, fascia’s and barge boards, Renewal of leadwork detail to high level verge, Extend gable ends, Insulation top up to eaves/cavity, Resident liaison and associated enabling and re-instatement works, Contractor is to re-fit the PV brackets & frame, Existing Solar Panels are to be removed by MHA before the contractor commences the roofing work and will be reinstated by MHA on completion.
• Location/Property List: As per section 6 of the tender document.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Monmouthshire Housing Group

Asset Management, Nant Y Pia House, Mamhilad Technology Park. Mamhilad,

Monmouthshire

NP4 OJJ

UK

Alex Caswell

+44 01495761017

alex.caswell@monmouthshirehousing.co.uk

www.monmouthshirehousing.co.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

PN 21-22 - 13 - Pitched Roofing & Associated Works Tender

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

PN 21-22 – 13 Pitched Roofing and Associated Works

Nature: MHA Limited, through a competitive tender wishes to appoint an experienced, competent and qualified contractor to carry out the following works to MHA properties within the PN 21-22 – 13 Pitched Roofing and Associated Works contract property list.

• Works to include: Scaffolding, Temporary re-locate & re-site aerials and satellite dishes, Boiler shut downs by gas safe engineer and certify on completion, Demolition of existing chimneys and vent as per spec if redundant or Make good to existing, Removal of asbestos, Renewal of Roof coverings including tiles, felt and batten, Renewal of rainwater goods, Renewal of soffits, fascia’s and barge boards, Renewal of leadwork detail to high level verge, Extend gable ends, Insulation top up to eaves/cavity, Resident liaison and associated enabling and re-instatement works, Contractor is to re-fit the PV brackets & frame, Existing Solar Panels are to be removed by MHA before the contractor commences the roofing work and will be reinstated by MHA on completion.

• Location/Property List: As per section 6 of the tender document.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112564.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
45261920 Roof maintenance work
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per tender document

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PN 21-22 - 13

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

As per tender documents

(WA Ref:112564)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

See attached tender document -

Appendix B - TRT and Community Benefits - PN 21-22 - 13 Pitched Roofing & Associated Works Tender

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

PN 21-22- 13 Pitched Roofing & Associated Works Tender Document
Appendix D - Cost Sheet - PN 21-22-13 Pitched Roofing & Associated Works
Appendix C - Pre Construction Information - PN 21-22 - 13 Pitched Roofing & Associated Works Tender
Appendix B PN 21-22 - 13 TRT and Community Benefits
Appendix A - SM-10-2347 Specification 2-29 Wellfield Close, Abergavenny
Appendix A - SM-10-2348 Specification 1-12 Elizabeth Sparks Close, Rogiet
Appendix A - SM-10-2349 Specification 78 - 86 Caldicot Road, Rogiet
Appendix A - SM-10-2350 Specification 19-23,25,27 & 29 Meadway, Rogiet
Appendix A - SM-10-2351 Specification 8 & 13 Meadway, Rogiet, Caldicot
Appendix A - SM-12-145 SpecMaster 2-12 Dumfries Close, Llanfoist,
Appendix A - SM-12-146 SpecMaster 1-6 Vine Cottages, Chepstow
Appendix A - SM-12-147 SpecMaster 9,11,19 Station Road, Rogiet
Appendix A - SM-12-148 SpecMaster 25 27 29 31 Station Road, Rogiet
Appendix A - SM-12-150 SpecMaster 14-33 Woodland View, Caldicot

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: alex.caswell@monmouthshirehousing.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44112400RoofMiscellaneous building structures
45261920Roof maintenance workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/07/21PN 21-22- 13 Pitched Roofing & Associated Works Tender DocumentPN 21-22- 13 Pitched Roofing & Associated Works Tender Document4.94 MB16
21/07/21Appendix D - Cost Sheet - PN 21-22-13 Pitched Roofing & Associated WorksAppendix D - Cost Sheet - PN 21-22-13 Pitched Roofing & Associated Works54.94 KB10
21/07/21Appendix C - Pre Construction Information - PN 21-22 - 13 Pitched Roofing & Associated Works TenderAppendix C - Pre Construction Information - PN 21-22 - 13 Pitched Roofing & Associated Works Tender27.32 KB8
21/07/21Appendix B PN 21-22 - 13 TRT and Community BenefitsAppendix B PN 21-22 - 13 TRT and Community Benefits66.11 KB11
21/07/21Appendix A - SM-10-2347 Specification 2-29 Wellfield Close, AbergavennyAppendix A - SM-10-2347 Specification 2-29 Wellfield Close, Abergavenny69.84 KB8
21/07/21Appendix A - SM-10-2348 Specification 1-12 Elizabeth Sparks Close, RogietAppendix A - SM-10-2348 Specification 1-12 Elizabeth Sparks Close, Rogiet69.12 KB8
21/07/21Appendix A - SM-10-2349 Specification 78 - 86 Caldicot Road, RogietAppendix A - SM-10-2349 Specification 78 - 86 Caldicot Road, Rogiet69.35 KB8
21/07/21Appendix A - SM-10-2350 Specification 19-23,25,27 & 29 Meadway, RogietAppendix A - SM-10-2350 Specification 19-23,25,27 & 29 Meadway, Rogiet70.06 KB8
21/07/21Appendix A - SM-10-2351 Specification 8 & 13 Meadway, Rogiet, CaldicotAppendix A - SM-10-2351 Specification 8 & 13 Meadway, Rogiet, Caldicot69.73 KB8
21/07/21Appendix A - SM-12-145 SpecMaster 2-12 Dumfries Close, Llanfoist,Appendix A - SM-12-145 SpecMaster 2-12 Dumfries Close, Llanfoist,71.91 KB8
21/07/21Appendix A - SM-12-146 SpecMaster 1-6 Vine Cottages, ChepstowAppendix A - SM-12-146 SpecMaster 1-6 Vine Cottages, Chepstow71.44 KB8
21/07/21Appendix A - SM-12-147 SpecMaster 9,11,19 Station Road, RogietAppendix A - SM-12-147 SpecMaster 9,11,19 Station Road, Rogiet71.36 KB8
21/07/21Appendix A - SM-12-148 SpecMaster 25 27 29 31 Station Road, RogietAppendix A - SM-12-148 SpecMaster 25 27 29 31 Station Road, Rogiet71.63 KB8
21/07/21Appendix A - SM-12-150 SpecMaster 14-33 Woodland View, CaldicotAppendix A - SM-12-150 SpecMaster 14-33 Woodland View, Caldicot71.56 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru