Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Re-tender for CISM Project Wide Bandgap Semiconductor Laser Annealing Tool (WBG-LAT)
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 19/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea University’s new flagship Centre for Integrative Semiconductor Materials (CISM) aims to further stimulate growth in this area by delivering a bespoke, integrated facility for semiconductor research and technology development. Prior to the CISM facility being completed, the University seeks to procure specialist semiconductor processing and characterisation equipment of which the proposed Wide Bandgap Semiconductor Laser Annealing Tool is a major element.
CPV: 42300000, 38000000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Swansea University

Procurement - VC's Office, Swansea University, Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

UK

Person cyswllt: Sue Davies

Ffôn: +44 1792602779

E-bost: procurement@swansea.ac.uk

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.swansea.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0345

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Re-tender for CISM Project Wide Bandgap Semiconductor Laser Annealing Tool (WBG-LAT)

Cyfeirnod: SU244(21)

II.1.2) Prif god CPV

42300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Swansea University’s new flagship Centre for Integrative Semiconductor Materials (CISM) aims to further stimulate growth in this area by delivering a bespoke, integrated facility for semiconductor research and technology development. Prior to the CISM facility being completed, the University seeks to procure specialist semiconductor processing and characterisation equipment of which the proposed Wide Bandgap Semiconductor Laser Annealing Tool is a major element.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL21


Prif safle neu fan cyflawni:

Newport Wafer Fab, Cardiff Road, Duffryn, Newport NP10 8YJ.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Semiconductor process development is a key area of growth at Swansea University, and is aligned with the Welsh Government’s ‘Innovation Wales’ strategy which identifies semiconductor materials and device technology as one of the foundations in the future expansion of the Welsh economy. The University’s new flagship Centre for Integrative Semiconductor Materials (CISM) aims to further stimulate growth in this area by delivering a bespoke, integrated facility for semiconductor research and technology development. The GBP90M project includes GBP60M co-investment from industry, together with a GBP30M grant from Research England and will allow construction of state-of-the-art cleanroom and laboratory space that will accommodate new fabrication and characterisation equipment (due for completion mid 2022). A key focus the CISM portfolio is the development of efficient, low loss power electronics based upon wide bandgap semiconductors such as SiC and GaN. Swansea University (CISM) together with its partners in the CS Connected Semiconductor Cluster were recently awarded GBP4.84M as part of the Driving the Electric Revolution (DER) Industrialisation Centres Equipment Request. Prior to the CISM facility being completed, the University seeks to procure specialist semiconductor processing and characterisation equipment of which the proposed Wide Bandgap Semiconductor Laser Annealing Tool is a major element. Furthermore, the WBG-LAT is a key component of the soon to be established (DER funded) Wide Bandgap Power Electronics Industrial Pilot Line to be located at Swansea University and its industrial partner Newport Wafer Fab.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-013102

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 12:00

Place:

etenderwales BravoSolution itt 88754

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Swansea University Procurement team members

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This tender is being conducted electronically via itt88754 of etenderwales BravoSolution and only tenders submitted via that website by the tender deadline can be considered.

Suppliers need to register in order to access the tender documents so please follow link:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=112469

(WA Ref:112469)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@swansea.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42300000Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovensIndustrial machinery
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru